Středověké a novověké povrchové pozůstatky důlní činnosti v Krušných horách na příkladu lokality Rolava v okrese Sokolov