ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Most - zánik a zrození - výstava na zámku Krásné Březno

Výstava

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem si připomíná 55 let od rozhodnutí o likvidaci starého Mostu z důvodu postupující těžby uhlí. Těžba na území historického města Mostu a veškeré důsledky, které s ní byly spojeny, jako je devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění tisíců lidí a zpřetrhání jejich vazeb, přestavují i v celosvětovém měřítku jedinečný společenský experiment. Cílem výstavy je alespoň ve stručnosti postihnout dopad, který mělo rozhodnutí o demolici Mostu v architektonické a urbanistické rovině. Součástí výstavy jsou modely zapůjčené z Oblastního muzea a galerie v Mostě a stejnojmenný dokumentární film z roku 1969.