ÚOP v Ústí nad Labem

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Potápěči v době předhusitské - přednáška na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

Vzdělávání

  • Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
  • 11. 3. 2019
  • 16.00