Potápěči v době předhusitské - přednáška na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem