Vyšla monografie Karel Kotas 1894–1973

Monografii Kotasova celoživotního díla nazvanou Karel Kotas 1894–1973 vydal Spolek Obecní dům v Brně společně s Národním památkovým ústavem. Monografie bude představena v Brně i v Ostravě.

 

Karel Kotas měl zásadní vliv na podobu Moravské Ostravy, podílel se na utváření moderního Brna, Prahy nebo lázní Teplic nad Bečvou. Vydaná monografie Kotasova celoživotního díla pojednává o všech zásadních etapách jeho tvorby.

Ve svých projektech Kotas spojoval cit pro účelnost s důrazem věnovaným materiálové skladbě, barevnosti i vytříbené hmotové a prostorové kompozici. Využíval formy nového klasicismu a purismu, obohacené o funkcionalistické principy s ohledem na dané prostředí. Pozornost věnoval moderní italské architektuře, sledoval tvorbu Le Corbusiera a dalších představitelů tehdejšího uměleckého a architektonického života. Spolupracoval s umělci, věnoval se spolkové činnosti a jeho život i dílo velmi dobře reprezentují architektonickou kulturu éry první Československé republiky. 

Monografii vydal Obecní dům v Brně společně s Národním památkovým ústavem.
Editory svazku jsou Petr Pelčák, Ivan Wahla a Martin Strakoš.

Publikace je distribuována prostřednictvím sítě KOSMAS.

Slavnostní uvedení ve vile Tugendhat v Brně se koná v úterý 11. října s přednáškou Martina Strakoše.
V Ostravě se přednáška s názevem 
O Karlu Kotasovi, architektu, který proměnil Moravskou Ostravu uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu.