6. ročník Festivalu ostravských knihoven

Knihovna ostravského pracoviště NPÚ se již pošesté připojí k Festivalu ostravských knihoven. V týdnu od 3. do 7. října proběhne knihovní questing aneb hledačka. V úterý 4. října se v 17 hodin uskuteční přednáška Renaty Skřebské Oslava všedního dne o architektonické plastice s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví.

V deseti knihovnách mohou čtenáři hledat odpovědi na otázky, jejichž tajenka se zasílá do 9. 10. 2022 na adresu info@festivalostravskychknihoven.cz

Více informací naleznete na:

www.festivalostravskychknihoven.cz

 

Doprovodný program 4. října:

přednáška Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví
Renata Skřebská

K tematice pracovních námětů v rámci architektonické plastiky byla vydána obsáhlá publikace s názvem Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Publikaci vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě v roce 2020.

Přednáška seznámí formou prezentace s výsledky dlouhodobého výzkumu tématu, které nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno.

Jak se ukázalo, ve 20. století se především v období dvacátých a třicátých let a následně let padesátých tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, a podtrhla tak jejich význam. O důležitosti těchto realizací svědčí spolupráce významných architektů a sochařů. Za vše je možné zmínit spolupráci Josefa Gočára a Bedřich Stefana v Hradci Králové; Otakara Novotného a Karla Dvořáka v Pardubicích a Náchodě; Otakara Novotného a Bedřicha Stefana v Benešově; Jindřicha Freiwalda a Josefa Wagnera v Nové Pace; Jaroslava Stockar-Bernkopfa a Josefa Kubíčka v Ostravě a řady dalších.  Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak kromě své umělecké hodnoty cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí.