S knížaty u stolu a Skrytý středověk – ochutnávka středověku v Bílovci

Jako S knížaty u stolu se můžete cítit v bíloveckém muzeu a zámku. Výstava zahájena ochutnávkou středověkých specialit a ukázkou dvorské hostiny potrvá do 30. září. Expozice Skrytý středověk je zpřístupněna v suterénu zámku a komentované prohlídky se konají každou sobotu v 16 hodin. Nominaci bílovecké expozice do celorepublikového klání o nejlepší památkový počin loňského roku je možné podpořit hlasováním veřejnosti na stránkách NPÚ Památky děkují do 30. září.

Výstava S knížaty u stolu

Výstava S knížaty u stolu se uskuteční ve dnech 3. 8. až 30. 9. 2022 v bíloveckém muzeu a zámku. Vernisáž výstavy se koná v úterý 2. srpna v 17 hodin. Součástí bude i ochutnávka specialit ve středověkém stylu. Ochutnávku dvorských pokrmů zajistí Slezská univerzita v Opavě.

Vystaveny budou originální archeologické nálezy i písemné či ikonografické památky z Opavska a Ratibořska, které ve středověku pojila společná historie. Součástí výstavy bude i nádobí či předměty používané při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců.
Vydán byl také stejnojmenný katalog, který obsahuje vybrané středověké recepty.

Výstava je součástí projektu Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři/Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě je vedoucím partnerem projektu.
 

Expozice Skrytý středověk na zámku v Bílovci

V působivém prostředí gotických prostor severního křídla zámku v Bílovci je představena podoba někdejšího pozdně středověkého městského hradu z 15. století. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku i jeho další stavební vývoj.

Stavební úpravy zámku doprovázejí archeologické výzkumy a operativní dokumentace, z nichž vyplynulo mnoho nových informací o stavebním vývoji zámku. V suterénu severního křídla zámku (v novodobé historii se zde nacházela kotelna) byly identifikovány stavební konstrukce z období městského hradu, který zámku přecházel.

V expozici se návštěvníci seznamují s opevněním, způsobem bydlení i předměty všedního dne na hradě ve středověku. Návštěvník si doslova osahá původní zdivo středověkého hradu, stejně tak má možnost pomocí modelů a interaktivních prvků sledovat pravděpodobnou podobu tohoto panského sídla ve středověku a jeho další stavební vývoj.

Archeologicky odkryté pozůstatky západního křídla hradu a jeho brány jsou prezentovány formou půdorysné stopy v dláždění nádvoří. Součástí architektonicky ztvárněné expozice jsou rovněž exponáty nalezené při archeologických výzkumech.

Orientaci v expozici návštěvníkům usnadňuje doprovodná publikace Hrad Bílovec – Skrytý středověk – Průvodce expozicí s anglickým a německým resumé.

Hlasování Památky děkují

 

Související akce

Vernisáž výstavy S knížaty u stolu v Bílovci

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Bílovec

2. 8. 2022

17.00 – 18.30