Oslava všedního dne – podzimní komentovaná procházka Ostravou s Renatou Skřebskou

Podzimní procházka Oslava všedního dne s autorkou stejnojmenné knihy se uskuteční ve středu 15. září v 16.30 hodin. Renata Skřebská představí nejvýraznější architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví, které jsou součástí budov v centru Ostravy. Komentovaná procházka přiblíží téma, význam a kvalitu sochařské výzdoby řady objektů.

Vycházíme se od kavárny Elektra směrem k budově radnice na Prokešově náměstí. Akce potrvá asi hodinu a půl a je zdarma.

Účastníci se seznámí s díly sochařů Augustina Handzela, Josefa Kubíčka, Otakara Švece, Břetislava Bendy, Julia Pelikána, Ladislava Šalouna, Karla Dvořáka, Václava Macha, Josefa Axmana, Rudolfa Březy, Jana Laudy, Antonína Ivanského.

Komentovaná procházka navazuje na vydanou publikaci Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví, která mapuje nejvýraznější architektonickou plastiku napříč celou republikou. Uvedené téma nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno.

Na základě podrobného terénního výzkumu a dokumentace se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi dvacátými až padesátými léty minulého století a jedním z cílů publikace je poznání kvality a hodnoty těchto děl, podnícení a podpora jejich ochrany a zachování.

Ukázalo se, že v uvedeném období se tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, a podtrhla tak jejich význam. Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak kromě své umělecké hodnoty cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí.

Publikaci lze zakoupit v e-shopu NPÚ nebo v ostravském pracovišti NPÚ (Odboje 1) za 530 Kč, anglická mutace stojí 720 Kč.