Zesnula PhDr. Vlasta Šikulová

S velkou lítostí oznamujeme, že dne 25. 8. 2020 náhle zesnula paní PhDr. Vlasta Šikulová, v letech 1958–2001 vedoucí archeologického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě.

Vlasta Šikulová stála u počátků archeologie středověkých měst v tehdejším Československu a v prostoru moravsko-slezského pomezí realizovala řadu zásadních výzkumů. Velká část z nich se odehrála v prostředí památkově chráněných objektů a areálů, nezapomenutelný zůstane její podíl na záchraně bývalého dominikánského kláštera v Opavě, o niž se velmi zasloužila spolu se svým manželem, památkářem Ing. arch. Leopoldem Plavcem.

Dr. Šikulová v posledních letech úzce spolupracovala s ostravským pracovištěm Národního památkového ústavu a spolu s ním v loňském roce připravila k publikaci výsledky jednoho ze svých prvních archeologických výzkumů na Opavsku, kterým byl v roce 1959 odkryv v prostoru Dvora v Holasovicích.

Na spolupráci s paní doktorkou, její elán, nezdolnost, skromnost, i umění přenést se přes všechny nepříznivé okolnosti, budeme navždy vzpomínat.

Čest její památce!