Komentované prohlídky výstavy Krása středověkého a renesančního skla

Soubor renesančního skla z Dolního náměstí v Opavě

První letošní komentovaná prohlídka výstavy Krása středověkého a renesančního skla se uskutečnila ve středu 22. ledna. Další prohlídka je naplánována na 19. března.

Návštěvníci si mohou prohlédnout nálezy získané z archeologických výzkumů Opavy. K vidění je běžné nápojové sklo i luxusnější nádoby určené pro vyšší společenské vrstvy. Kromě výrobků českých sklářů jsou vystaveny i nádoby z kvalitního skla dovážené do Opavy z benátských skláren. Promítané video přibližuje postup výroby replik historického skla. Poutavé komentáře kurátorek výstavy přiblíží historii nálezů.

Luxusní sklo se na stoly opavských měšťanů dováželo z Benátek, Německa a Uher. Sklářská výroba v českých zemích má rovněž dlouhou tradici. Sahá až do 13. století, kdy byly v zalesněných oblastech zakládány první hutě. Již od středověku se české sklo vyváželo do rozsáhlé oblasti střední a severní Evropy. Ještě větší rozkvět známe z období renesance.

 

PhDr. Hedvika Sedláčková, CSc.

Hedvika Sedláčková (nar. 1945) vystudovala obor prehistorie a protohistorie na dnešní Masarykově univerzitě v Brně. Problematice skla se věnuje poslední čtvrtstoletí, a to zejména z archeologických výzkumů na Moravě. Hlavní oblast zájmu představuje sklo středověké a novověké, ale zpracovala i nálezy z doby stěhování národů a z období Velké Moravy. Sklo posuzuje jako významný historický pramen, vypovídající o ekonomických a politických poměrech v zemi v jednotlivých časových horizontech.

 

Mgr. Kateřina Vaďurová

Kateřina Vaďurová (nar. 1992) je studentkou doktorského studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své bakalářské práci se věnovala problematice středověkého a novověkého skla z Brna. V magisterské práci přesunula zájem na oblast českého Slezska a tuto problematiku zkoumá i v disertační práci zaměřené na středověké a raně novověké nálezy skel z archeologických výzkumů v českém Slezsku.