Odborná konference Forum Urbes Medii Aevi XVI letos v Ostravě

Letošní ročník mezinárodní odborné konference FORUM URBES MEDII AEVI (FUMA) se uskutečnil 7. a 8. prosince. Záštitu poskytl primátor města Ostravy Tomáš Macura. V souvislosti s oslavami výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě bylo zvoleno téma "Středověká města a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze Schauenburku v nadregionálním kontextu)". Program byl zahájen v zasedací místnosti ostravského pracoviště Národního památkového ústavu za účasti primátora. Konferenci pořádala organizace Archaia Brno, katedrara historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a NPÚ, ÚOP v Ostravě.


PROGRAM

Forum Urbes Medii Aevi XVI

„Středověká města a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze Schauenburku v nadregionálním kontextu)“ 7. a 8. prosince v Ostravě

Konference je pořádaná pod záštitou primátora města Ostravy

Ing. Tomáše Macury, MBA
 

čtvrtek 7. prosince

8 – 10 h. prezence účastníků
Zasedací místnost NPÚ, ÚOP v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

10 h. – úvodní slova
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy
Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj FF Ostravské univerzity
Mgr. Michal Zezula, ředitel NPÚ, územního odborného pracoviště v Ostravě
Mgr. Marek Peška, Ph.D., ředitel Archaia Brno o.p.s.

do 12 h. – přednáškový blok

Martin Čapský: Zeměpanská rezidence jako strukturující prvek městského prostoru

Martin Nodl: Mílové právo a počátky českých středověkých měst

Robert Antonín: Olomoučtí biskupové a jejich městská založení v předhusitské době - pokus o revizi

Jiří Doležel: Trhové pravomoci olomouckých biskupů ve středověku a raném novověku - vstupní úvaha

Dalibor Janiš: Formování měst na statcích olomouckého biskupství na východní Moravě

 

13.30 – 15.30 h. – přednáškový blok

František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula: Urbanistická struktura středověkých měst moravsko-slezského pomezí z pohledu archeologie

Jiří Jurok:              Páni z Hückeswagenu a Příbora a počátky měst Příbora a Frenštátu

Marek Kiecoň – Pavel Malík: Malá města moravsko-slezského pomezí – středověká a novověká etapa vývoje Starého Bohumína

František Kolář – Petra Kaniová – Barbara Marethová – Romana Rosová: Opevnění města Hlučína – stav výzkumu

Petr Hrubý – Aleš Knápek – Tomáš Somer: Havlíčkův Brod: diskuse o založení města, jeho zakladateli a o stříbrné rudě

Marek Peška – Václav Kolařík: Založení a zakladatelé Brna a Jihlavy a možnosti rezidenčního bydlení v obou městech ve 13. století. Pokus o srovnání.

16 – 18 h. – přednáškový blok
Jiří Orna: Lokace královského města Plzně v archeologických pramenech
Kryštof Derner – Crkal Jiří: Kadaň a její zakladatelé
Ladislav Čapek: Hirzo – zvíkovský purkrabí a lokátor královských založení na jihu Čech
Zuzana Thomová: Archeologické prameny k počátkům královského města České Budějovice
Wojciech Dominiak: Prudnik a jeho vznik jako výsledek aktivity Pánů s Rožmberka ve 13. století
Martin Volf: Stará radnice v Jáchymově
Marek Peška: Fuma fumárum… Aneb šestnáct ohlédnutí za konferencemi FUMA


od 19 h. společenský večer

pátek 8. prosince

Od 9 hodin odborná exkurze pod vedením pracovníků NPÚ, ÚOP v Ostravě (aktuální archeologický výzkum v ulici Velká, kostel sv. Václava), případně možnost návštěvy Dolu Michal

 

Související akce

Pro odborníky

Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI v Ostravě

  • ÚOP v Ostravě ()
  • 7. 12. 2017–8. 12. 2017
  • 10.00–18.00