Výstava Z Vídně na sever mapuje dvě páteřní železniční tratě České republiky

Foto z vernisáže výstavy

Ve středu 4. října se ve výstavním prostoru ostravského pracoviště uskutečnila vernisáž výstavy Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky. Výstava se zaměřuje především na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy.

Stavba prvních železnic bývalého Rakouska byla vyvolána soukromou iniciativou i finančními prostředky. První parostrojní železnice habsburské monarchie byla Severní dráha císaře Ferdinanda. Směřovala z Vídně na sever, územím Moravy a Slezska k solným dolům u Bochnie v polské Haliči. Program státní železniční sítě schválený v roce 1841 měl zajistit výstavbu nejdůležitějších tratí na náklady státu. Cílem bylo propojení všech rakouských provincií a významných přístavů s Vídní. Severní státní dráha vytvořila spojení Vídně s Prahou a napojení na saské železnice. Tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy se staly páteří železniční sítě České republiky.

Výzkum publikovaný prostřednictvím dvou samostatných monografií Aleny Borovcové Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda a Kulturní dědictví Severní státní dráhy je zprostředkován formou výstavy, která se zaměřuje zejména na první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy. Ta byla po deseti letech provozu prodána soukromé společnosti. Další stavební vývoj je sledován do doby zestátnění obou společností.

Obrazový materiál panelů doprovází trojrozměrné papírové modely staveb od autora Vladimíra Londina. Modely zachycují první etapu, kdy stavby na obou drahách navrhoval architekt Anton Jüngling, a následující období typizovaných projektů. Samostatný model železniční stanice Český Brod od autora Radka Míšance představuje vědeckou rekonstrukci podoby stanice IV. třídy Severní státní dráhy v úseku Olomouc–Praha v roce 1845. Funkci optického telegrafu a počátky signalizace demonstruje model košového návěstidla.

Výstava bude zpřístupněna veřejnosti ve všedních dnech mezi devátou a patnáctou hodinou, potrvá do 31. března 2018. Vstupné činí 10 Kč. Termíny komentovaných prohlídek budou zveřejněny.