Kaple sv. Rodiny v Odrách s malovaným deskovým stropem je znovu přístupná veřejnosti

Celkový pohled na restaurovaný deskový strop (foto R. Balcarová)

Slavnostní otevření kaple sv. Rodiny v Odrách proběhlo poslední říjnový den letošního roku. Její celková rekonstrukce v roce 2015 odhalila několik překvapení, například vzácný deskový malovaný strop.

Objev malovaného stropu byl velkým překvapením. Malba, jejíž autor není znám, vznikla krátce po vybudování kaple, tedy po roce 1719. Archivní dokumenty sice uvádějí, že v kapli byl malovaný strop, ale v souvislosti s její rekonstrukcí v polovině 18. století byl údajně zrušen.

Vyobrazeny jsou figurální motivy korunování P. Marie s motivem Boha Otce a bohatou vegetabilní výzdobou. Dílo vysoké umělecké kvality, vytvořené umělcem se zkušeností s monumentální nástěnnou malbou, prošlo kompletním restaurátorským zásahem s důrazem na konzervaci a očištění původní raně barokní malby. Restaurátorské práce provedli Romana Balcarová a Peter Stirber.

Kaple sv. Rodiny je podélná stavba s půlkruhovým závěrem z roku 1719, vestavěná v ohradní zdi hřbitova. Průčelí kaple je tříosé. Ve střední ose je pravoúhlý portál s rozeklaným segmentovým frontonem, po stranách jsou okna s půlkruhovými záklenky. Nad profilovanou korunní římsou se tyčí barokní volutový štít s trojúhelným zakončením, členěný lisénami a římsami. Ve středu štítu nalezneme pravoúhlé okno a nad ním kruhový větrací otvor. K evangelijní straně přiléhá sakristie. Střecha objektu je sedlová, krytá měděným plechem; v hřebeni je polygonální vížka s lucernou a cibulovou bání.