Město Příbor se uchází o titul Historické město roku 2022

Do celostátní soutěže o titul Historické město roku 2022 míří za Moravskoslezský kraj město Příbor. Toto ocenění za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ (městských památkových rezervací a městských památkových zón) vyhlašuje Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V lednu 2023 byli komisí vybráni krajští zástupci (města postupující do finále). V únoru a březnu se uskuteční celostátní hodnocení a 18. dubna 2023 v Praze slavnostní vyhodnocení celé soutěže.

Město Příbor se do Programu regenerace zapojilo již v roce 1993. Dvakrát bylo nominováno do celostátního kola a v roce 2015 získalo ocenění Historické město roku, a to především díky dokončení obnovy areálu piaristického kláštera spolu s klášterními zahradami.

V roce 2022 byla za finanční podpory z Programu regenerace Ministerstva kultury dokončena celková obnova budovy radnice, obnova exteriéru rodného domu Sigmunda Freuda a restaurování vitrážového okna v presbytáři kostela sv. Kříže. Dále byl poskytnut příspěvek např. na pokračování obnovy fasády budovy fary, včetně zhotovení vstupních dveří dle historické ikonografie.

„V souladu s předepsaným protokolem posuzuje hodnotící komise kromě péče o kulturní památky a ostatní objekty v MPR a MPZ i další aspekty ovlivňující stav památkově chráněného sídla – např. péči o veřejná prostranství, městský mobiliář, veřejnou zeleň, péči o životní prostředí, infrastrukturu, péči o obyvatele a návštěvníky města, ale i společenský život ve vztahu k prezentaci kulturněhistorických hodnot,“ říká Marie Bartošová, vedoucí odboru péče o památkový fond ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. „Nedílnou součástí hodnocení v krajském kole je i finanční podíl města na obnově památkových objektů, koncepční příprava regenerace a péče o celkový vzhled památkově chráněného území. U mnohých kategorií se zohledňuje delší časový úsek. Významně byl ohodnocen především dlouhodobý přístup města k estetizaci veřejného prostranství, včetně mobiliáře, a rovněž dlouhodobá finanční podpora města na obnovu nemovitostí, které nejsou kulturními památkami,“ dodává Marie Bartošová.

„Nejnáročnější stavební akcí města byla kompletní obnova a rekonstrukce funkcionalistické radnice z let 1936–1938, realizovaná ve třech etapách. Cílem bylo zlepšení stavebně-technického stavu budovy, zajištění bezbariérového přístupu, ale především zachování a rehabilitace památkových hodnot objektu,“ shrnuje dozorující památkářka Markéta Jurašková. „Kromě obnovy fasády, repase výplní otvorů s původním kováním a jejich částečné výměny se práce soustředily také na obnovu prvků v interiéru radnice, jako jsou obklady, dlažby, dřevěné dubové parkety, centrální schodiště, včetně výrazného obkladu z černého opaxitového skla, který bylo nutno místy doplnit. V kanceláři starosty byla restaurována původní dýhovaná podlaha šachovnicového vzhledu ze dvou druhů dřevin. Bezbariérový přístup do budovy byl zajištěn přístavbou proskleného výtahu ve vnitrobloku. Veškeré úpravy realizované v interiéru respektují historický charakter budovy,“ doplňuje památkářka Markéta Jurašková.

Další významnou stavební akcí města byla obnova rodného domu Sigmunda Freuda. Navázala na novou výtvarnou a interaktivní expozici Freudovy pravnučky Jane McAdam Freud nazvanou Muzeum myšlení. Kromě sanace zdiva, obnovy komínů, nátěru fasády, šindelové střechy a všech dřevěných prvků, včetně oken, dveří a venkovní pavlače byla před průčelní fasádou obnovena valounková štětová dlažba.

Tato akce obnovy je také přihlášena do jedné z kategorií soutěže Památka roku 2022, kterou organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Soutěž o titul Historické město roku se koná od roku 1995. Do Moravskoslezského kraje putoval celostátní titul třikrát. Poprvé zásluhou města Nového Jičína, které se stalo historickým městem roku 2001, dále pak Příbora za rok 2015 a Štramberka za rok 2019.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor