Zahájení výstavy Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku

Autor Martin Strakoš připravil výstavu Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku. Společně s Romanou Rosovou představí vybrané plány a realizace významného architekta a urbanisty neodmyslitelně spjatého s Ostravou. Sitte vytvořil regulační plán Přívozu (1894), Moravské Ostravy (1897), Mariánských Hor (1902), či ve spolupráci se synem Siegfriedem regulaci Hrušova (1903).

Vernisáž se koná ve výstavním prostoru NPÚ v Ostravě, Odboje 1, v úterý 24. 5. v 17 hodin.

„Zvláště Přívoz se stal ukázkovou realizací Sitteho uvažování o utváření nového městského prostředí, protože kromě regulačního plánu zde navrhl i kostel, faru a radnici,“ říká kurátor výstavy Martin Strakoš. „Usiloval o propojení racionality moderních vědeckých metod s uměleckým přístupem. Studoval genius loci staré zástavby a harmonické utváření historických měst. Z toho odvozoval zásady, jejichž uplatněním se snažil překonat šablonovitost moderní stavby měst. Principy, k nimž dospěl, se snažil vtělit do konkrétních studií a projektů,“ pokračuje kurátor.

Vliv Sitteho díla přesáhl za jeho života hranice střední Evropy a v následujících desetiletích se rozšířil v důsledku celosvětového hledání způsobu, jak reagovat na problémy spojené s urbanizací. Sledování toho, jak Sitte zkoumal historická sídla, jak řešil regulační plány měst, jak formoval nové centrum Přívozu a jak se přívozskou zástavbu podařilo prostřednictvím památkové péče zachovat pro budoucnost, představuje základní osu výstavy.

Výstava potrvá do 30. září. Autoři připravují rovněž stejnojmennou knihu.

Komentovaná prohlídka se uskuteční také v rámci Ostravské muzejní noci –28. 5. ve 22 hodin.

V 18 hodin je plánovaná komentovaná procházka Přívozem se zaměřením na dílo architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843–1903)  / sraz před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie.

 

 

 

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 595 133 958, 724 474 537
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Odboje 1941/1, Ostrava
redaktor