Viktor Mácha zahájil výstavu Hutě/The Mills v Ostravě

Výstavu Hutě/The Mills zahájil včera její autor, pražský fotograf Viktor Mácha. Představil fotografie hutních provozů z celého světa, např. z USA, Belgie, Francie, Německa, Itálie, Polska, Švédska, Ukrajiny. Viktor Mácha zachycuje změny přístupu k těžkému průmyslu v posledních letech. Mnohé představené komplexy dnes již neexistují, nebo výrazně omezily výrobu. Viktor Mácha v Ostravě vystavuje podruhé, jeho fotografie jsou známé po celém světě. Instalace v sále ostravského Národního památkového ústavu potrvá do 30. září. V tomto prostoru z roku 1933 vystavujeme poprvé v historii budovy. Výstava je přístupná během pracovních dnů v 9 až 17 hodin.

Viktor Mácha na příkladech z celého světa ukázal, že těžký průmysl coby opovrhovaná a nepotřebná zátěž minulosti pomalu mizí. Ačkoliv formoval celé 20. století a stal se součástí naší identity, na počátku nového tisíciletí je přístup k těžkému průmyslu zcela odlišný.

Viktor Mácha (1984) pochází z Prahy, kde vystudoval teologii a religionistiku na Univerzitě Karlově.

Od roku 2006 na vlastní náklady cestuje po světě a dokumentuje závody těžkého průmyslu, jakými jsou železárny, ocelárny, válcovny, kovárny, slévárny, nebo koksovny. Jeho archiv čítá fotografie více než 250 areálů ze států od amerického Středozápadu po asijskou část Uralu. Souběžně již několik let spolupracuje s Výzkumným centrem průmyslového dědictví pod FA ČVUT v Praze a s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě.

Ostravské územní odborné pracoviště NPÚ sídlí od září 2015 v nové správní budově v ulici Odboje. Památkově chráněný objekt prošel náročnou rekonstrukcí zaměřenou na obnovení původní hodnoty funkcionalistické architektury. Vznikla tak nejen opravená kulturní památka dokládající meziválečný rozmach ostravské architektury, ale i zázemí pro prezentaci vědecko-výzkumných aktivit NPÚ, pořádání přednášek a krátkodobých výstav. Součástí obnovy byla rovněž adaptace moderní přístavby pro potřeby depozitáře archeologických nálezů.

Budova je bývalým objektem Okresního sociálně-zdravotního ústavu. Architektonickou soutěž na její stavbu vyhrál v roce 1931 architekt Karel Roštík, ten pak zpracoval společně s Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem i realizační projekt. Stavba byla dokončena v roce 1933. Její další osudy byly pohnuté – v roce 1939 byla budova předána tajné státní policii (gestapu), které zřídilo své sídlo v hlavním křídle. Za války byla poškozena bombardováním, poté nešetrným užíváním sovětskou a československou armádou. Po válce se do objektu přestěhoval Okresní ústav národního zdraví a až do nedávné doby byla budova užívána ke zdravotnickým účelům – sídlilo zde ředitelství nemocnice a ordinace lékařů.

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 595 133 958, 724 474 537
  • Odboje 1941/1, Ostrava