Výstava Hutě fotografa Viktora Máchy

Fotograf Viktor Mácha více než dvanáct let systematicky dokumentuje změny průmyslu po celém světě. Jeho archiv obsahuje fotografie více než 250 hutí, oceláren, válcoven, kováren a sléváren. Fotil americký Středozápad i asijskou část Uralu. Do Ostravy přivezl např. fotografie válcoven v Belgii či hutí v Rusku a Polsku. Výstavu uvede přednáškou o focení také v dalších destinacích – v USA, Francii, Německu, Itálii, Švédsku, na Balkáně, na Ukrajině. Autor hodlá upozornit na stav světového těžkého průmyslu na počátku nového tisíciletí. Přednáška a vernisáž výstavy se uskuteční v sále ostravského pracoviště Národního památkového ústavu ve čtvrtek 27. června v 16.30 hodin. Industriální fotografie vyniknou v prostoru s dřevěným obkladem stěn z roku 1933. V tomto sále je výstava instalována poprvé v historii budovy.

„Ačkoliv si to naše společnost stále odmítá připustit, těžký průmysl formoval celé 20. století a stal se součástí naší kultury, naší identity,“ říká Viktor Mácha, autor fotografií. „Právě tato kulturní veličina nám pomalu ale jistě mizí před očima coby opovrhovaná a nepotřebná zátěž minulosti. Přednáška si klade za cíl na tuto problematiku upozornit a prostřednictvím fotografií seznámit diváka se stavem světového těžkého průmyslu na počátku nového tisíciletí,“ dodává autor. „Levná čínská ocel, politicky motivovaná touha po zelenějších kontinentech i převratné pokroky technologií výroby posledních let mění náš svět k nepoznání. Průmyslová revoluce skončila a dinosauři v podobě majestátních vysokých pecí a vrzajících těžních věží jsou před vyhynutím.“

 

Viktor Mácha (1984) pochází z Prahy, kde vystudoval teologii a religionistiku na Univerzitě Karlově.

Od roku 2006 na své vlastní náklady cestuje po světě a dokumentuje závody těžkého průmyslu, jakými jsou železárny, ocelárny, válcovny, kovárny, slévárny, nebo koksovny. Souběžně již několik let spolupracuje s Výzkumným centrem průmyslového dědictví pod FA ČVUT v Praze a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě.

Ostravské územní odborné pracoviště NPÚ sídlí od září 2015 v nové správní budově v ulici Odboje. Památkově chráněný objekt prošel náročnou rekonstrukcí zaměřenou na obnovení původní hodnoty funkcionalistické architektury. Vznikla tak nejen opravená kulturní památka dokládající meziválečný rozmach ostravské architektury, ale i zázemí pro prezentaci vědecko-výzkumných aktivit NPÚ, pořádání přednášek a krátkodobých výstav. Součástí obnovy byla rovněž adaptace moderní přístavby pro potřeby depozitáře archeologických nálezů.

Budova je bývalým objektem Okresního sociálně-zdravotního ústavu. Architektonickou soutěž na její stavbu vyhrál v roce 1931 architekt Karel Roštík, ten pak zpracoval společně s Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem i realizační projekt. Stavba byla dokončena v roce 1933. Její další osudy byly pohnuté – v roce 1939 byla budova předána tajné státní policii (gestapu), které zřídilo své sídlo v hlavním křídle. Za války byla poškozena bombardováním, poté nešetrným užíváním sovětskou a československou armádou. Po válce se do objektu přestěhoval Okresní ústav národního zdraví a až do nedávné doby byla budova užívána ke zdravotnickým účelům – sídlilo zde ředitelství nemocnice a ordinace lékařů.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 595 133 958, 724 474 537
  • Odboje 1941/1, Ostrava