Havarijní stav zámku v Deštné u Jakartovic

Zámek v Deštné u Jakartovic se nachází v havarijním stavu již od roku 1974. Tehdy spravující Státní statek v Deštné průběžně zámek neudržoval a nejevil zájem o spolupráci s orgány památkové péče. Až v průběhu roku 1998 byly započaty projekční práce na statickém zajištění objektu s majiteli Karlem a Janem Trlicovými, kteří zámek koupili v roce 1997.

„Vlastníci kulturních památek mohou žádat prostřednictvím programů Ministerstva kultury o finanční příspěvek na obnovu památky. Pracovníci Národního památkového ústavu jsou připraveni poradit při hledání finanční podpory, pomoci se zpracováním žádostí o poskytnutí příspěvků,“ říká ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Michal Zezula. „Poskytujeme dále odborné konzultace, pomůžeme dohlédnout na správný postup obnovy,“ dodává Michal Zezula.

Historie zámku v Deštné

V roce 1408 registrujeme první zmínku o tvrzi, která byla rozšířena zřejmě koncem 16. století. Rekonstrukce z let 1727 a 1730 dodala zámku konečný vzhled. U nás ojedinělý typ zámku tzv. francouzského stylu je dvoupatrový, trojkřídlý s mělkým středovým křídlem a nárožními hmotami obytných částí.

V roce 1948 získal zámek s hospodářským dvorem do správy Státní statek Deštné. V letech 1962 až 1964 probíhaly v objektu dílčí stavební úpravy, souvisely s jeho aktuálním využitím pro administrativní zázemí státního statku Deštné, kuchyň s jídelnou, mateřskou školu, část prostor sloužila k bydlení.

Areál zámku v Deštném byl dne 15. 4. 1964 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje.

Spravující Státní statek v Deštné neprováděl průběžnou údržbu a nejevil známky spolupráce s orgány památkové péče. Nejspíše vlivem dlouhodobého podmáčení se v roce 1977 dokonce zřítilo západní křídlo zámku. V části objektu se stále bydlelo a využívalo se jako administrativní zázemí. Situaci nenapravil ani nový vlastník – Státní statek Vítkov. V 80. letech byl zámek nadále devastován. Bylo dokonce žádáno o zrušení památkové ochrany zámku, od zahájení řízení o sejmutí památkové ochrany upouští v roce 1991 Ministerstvo kultury ČSFR. V letech 1992 až 1995 vlastnila objekt opavská firma PROMED Opava s. r. o. Firma nerealizovala žádné stavební práce a v roce 1995 jej nabídla v rámci předkupního práva státu.

Bratři Karel a Jan Trlicovi koupili zámek v roce 1997. V průběhu roku 1998 probíhaly projekční práce na statickém zajištění objektu. Novým majitelům byl rozhodnutím okresního úřadu v roce 1998 přiznán příspěvek na obnovu I. etapy zajištění zámku ve výši 99 000 Kč. V následujícím roce získali příspěvek z prostředků havarijního fondu Ministerstva kultury ve výši 250 000 Kč. Částka byla určena na čistící práce, demolice zřícené části, odstranění napadených konstrukcí, celkovou statickou stabilizaci západního a severozápadního křídla. Objekt byl v rámci deklarované etapy stabilizován.

Národní památkový ústav je nápomocen také při zajištění barokní sýpky, jejíž střecha a stropní trámy se nalézají v havarijním stavu. Připravována je projektová dokumentace na její záchranu. Projekt byl zatím neúspěšný v programu Ministerstva zemědělství –  Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Přesto má vlastník zájem střechu postupně obnovit z vlastních prostředků.

O další dotace vlastník zatím nepožádal. Stále je možné využít některý z výše uvedených dotačních programů Ministerstva kultury, případně i každoročně vyhlašovaný program Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Obnovu lze etapizovat, provádět ji postupně podle finančních možností vlastníka.

 

 

 

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 595 133 958, 724 474 537
  • Odboje 1941/1, Ostrava