Nově vydaná publikace Nádraží Ostrava-Vítkovice (s podtitulem Historie / architektura / památkový potenciál)

Ve čtvrtek 15. února v 17 hodin představíme veřejnosti novou knihu Nádraží Ostrava-Vítkovice, kterou vydal Národní památkový ústav jako jeden z výsledků projektu zabývající se architekturou 60. a 70. let 20. století. Hlavním autorem knihy je historik umění a památkář Martin Strakoš z ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu. Na publikaci se dále podíleli odborníci Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a další. Svazek se zaměřuje na historii, architekturu, umění, konstrukční utváření, materiály a jiné aspekty řešení výpravní budovy železniční stanice Ostrava-Vítkovice. Tato stavba architekta Josefa Dandy budovaná v letech 1964 až 1967 představovala ve své době jedno z nejmodernějších nádraží v Československu.

Železniční stanice Ostrava-Vítkovice a konkrétně tamní výpravní budova je snad prvním nádražím, které má takto rozsáhlou monografickou publikaci. Kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie – architektura – památkový potenciál představuje konkrétní výstup z celostátně řešeného vědeckého projektu NAKI II, zaměřeného v tomto případě na architekturu 2. poloviny 20. století a její hodnoty v kontextu památkové péče. Je to první publikace ediční řady, v níž vyjdou v následujících letech monografie dalších důležitých staveb uvedeného období.

„Za autorský kolektiv, podílející se na přípravě tohoto svazku o 256 stranách, mohu snad vyjádřit přání, aby kniha přispěla k osvětě a tudíž i k ochraně příkladů architektury 2. poloviny 20. století,“  říká Martin Strakoš z ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu. „Konkrétně by se z ní mohl stát jeden z dílků budoucí záchrany a památkově citlivé obnovy vítkovického nádraží včetně jeho konverze pro nové využití,“ dodává Martin Strakoš.

Svazek se skládá ze čtyř bloků. První se věnuje architektuře po roce 1945 ve vztahu k železnici a výstavbě polanecké spojky. Právě na této trati vznikla výše zmíněná stanice, jejíž výpravní budovou se podrobně zabývá druhý blok, zaměřený na architekturu, uměleckou výzdobu, otázky památkové péče i kontext díla architekta Josefa Dandy. Oba bloky napsal hlavní autor publikace.

Třetí blok je výsledkem studia materiálového a konstrukčního utváření výpravní budovy, případně se zde řeší příklady nového využití drážních staveb. Tým vědců z Vysokého učení technického v Brně analyzoval železobetonovou konstrukci budovy, o čemž pojednává první kapitola této části knihy. Ocelovou konstrukcí se zabývá druhá kapitola, zpracovaná odborníky z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Třetí kapitola, napsaná pracovníky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, se podrobněji věnuje možnostem modelování budovy technologií BIM a uplatnění těchto postupů v památkové péči. Čtvrtá kapitola, opět z prostředí ČVUT, představuje realizované konverze a revitalizace nádražních ploch a objektů.

Závěrečný čtvrtý blok, nazvaný Dokumenty, obsahuje dva rozhovory. První se týká provozu železniční stanice, neboť zpovídaným je bývalý přednosta stanice Vladimír Kutý. Druhý rozhovor s malířem a sklářem Vladimírem Kopeckým pojednává kromě jiného o výzdobě vítkovického nádraží a procesu vzniku výtvarných děl.

Závěr obsahuje seznam pramenů a literatury a anglické resumé.

Texty doprovázejí kromě archivních dokumentů také snímky současného stavu budovy od fotografa Romana Poláška. Graficky knihu upravil Martin Feikus. 

Knihu lze zakoupit v sídle ostravského pracoviště Národního památkového ústavu na akci 15. února za cenu 461 Kč.

Kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice, s podtitulem Historie / architektura / památkový potenciál je dílčím výstupem projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ v rámci programu NAKI II.

 

 

 

 

Fotografie ke stažení

Soubory ke stažení

Související kontakty

Mgr. Petra Batková

  • pracovník vztahů k veřejnosti
  • 595 133 958, 724 474 537
  • Odboje 1941/1, Ostrava