Generální restaurování třebechovického betlému

Restaurování třebechovického Proboštova betlému představuje unikátní počin nejen v kontextu České republiky, ale i v Evropě. V jeho průběhu se podařilo shromáždit množství poznatků a zkušeností, díky nimž se může z metodického hlediska stát v řadě aspektů příkladným počinem pro obnovu analogických památek.

  • Třebechovický betlém po dokončení restaurátorských prací

    Třebechovický betlém po dokončení restaurátorských prací

Celodřevěný betlém vznikal od roku 1885 déle než čtyři desetiletí a jako mechanické uměleckořemeslné dílo nemá v evropském kontextu analogii. Ačkoli v kulise díla jde spíše o umnou, nicméně lidovou řezbu, v nitru se ukrývá důmyslná celodřevěná mechanika, která uvádí figurální scenerii do pohybu.

První celistvá restaurátorská obnova betlému, který byl v téměř havarijním stavu, skončila v roce 2016. Tato jedinečná uměleckořemeslná památka nebyla do té doby jako celek opravována, navíc chyběla jakákoli její detailnější dokumentace. Jedním z cílů proto bylo důkladné zdokumentování nejen figurálních, ale také mechanických součástí. Jedinečnost obnovy si vyžádala rozsáhlé studium a ověřování tradičních řemeslných postupů, materiálů a technologií. Výměnu mechanických prvků se podařilo omezit na minimum, přičemž proběhla s respektem k původním materiálům i technologiím. Pro pohon a kontrolu chodu mechaniky byly využity nové technologie, které ovšem vzhled ani památkovou hodnotu díla nenarušily.

Betlém v průběhu restaurování Restaurovaný betlém

Restaurátorské práce prováděly souběžně dva týmy. V restaurátorských ateliérech v Hořicích probíhala konzervace a restaurování figur a mechanických součástí, přímo v expozici Třebechovického muzea betlémů mohli návštěvníci sledovat průběh restaurování dřevěného korpusu i osazení obnovených částí a opětovné uvedení této národní kulturní památky do provozu. Nový způsob prezentace navíc zájemcům umožňuje prohlédnout si betlém i ze zadní strany. Mohou se tak seznámit s jeho mechanikou, která dosud zůstávala návštěvníkům skrytá.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Tomáš Bárta (autor koncepce restaurátorského zásahu, realizátor restaurování; jednatel společnosti Ateliéry Bárta, s. r. o.) a Mgr. Silvie Dušková (projektová manažerka a koordinátorka restaurátorské obnovy, v době opravy ředitelka Třebechovického muzea betlémů)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Pohled na obnovený objekt hamru od severovýchodu

Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamnější památkou svého druhu v České republice. V květnu roku 2020 byla dokončena obnova stavby včetně technického vybavení,...

Tyršův most, celkový pohled po obnově, zprava

Obnova silničního mostu z období první republiky stavbě plně navrátila funkčnost a zároveň umožnila zachovat její charakteristické konstrukční vlastnosti a vzhled. To...

Vodárenská věž v Praze na Letné po obnově v roce 2019 | © Viktor Čáp

V roce 2018 proběhla obnova vodárenské věže z roku 1888. Při všech stavebních pracích v historické budově se postupovalo velmi šetrně a přípravě i realizaci stavby byla...

Zvláštní ocenění