Záchrana renesančního domu Lucerna v Příboře

Řadový měšťanský dům čp. 38 se nachází na území městské památkové rezervace Příbor. Památkově chráněný objekt byl delší dobu nevyužíván, jeho genius loci však natolik zaujal pana Rudolfa Korčáka s rodinou, že neudržovanou památku koupili a započali s její celkovou rekonstrukcí.

  • Obnovený parter domu Lucerna v Příboře se skříňovým výkladcem

    Obnovený parter domu Lucerna v Příboře se skříňovým výkladcem

První písemná zmínka o domě pochází z roku 1570. Zásadní rekonstrukce se uskutečnila v 60. letech 19. století, kdy byl dům rozšířen o prostor soutky (úzké uličky) mezi domovními bloky a nově zastřešen. Tuto adaptaci zřejmě vyprojektoval tehdejší městský stavitel Kašpar Karlseder. Dílčí stavební úpravy proběhly na konci 19. i během 20. století.

Korčákovi věnovali obnově domu značné úsilí a během stavebních prací se podařilo zjistit řadu zajímavých informací o historii objektu. Například restaurátorské sondy v místnostech prvního patra odhalily v prostředí městského bydlení ojedinělou, patrně klasicistní krajinářskou a figurální výmalbu. Původně zamýšlené stavební práce se týkaly především sanace dochovaných dřevěných konstrukcí zahrnujících trámové záklopové stropy a krov vaznicové soustavy. Na základě historických fotografií se podařilo rehabilitovat parter uličního průčelí domu, kde byl znovu umístěn nově zhotovený skříňový výkladec a provedena kopie dvoukřídlých historizujících dveří.

Galerie před obnovou, foto: R. Korčák, nepodléhá CC Galerie po obnově, foto: R. Korčák, nepodléhá CC

V půdoryse dvoupatrového, z větší části podsklepeného domu zůstala zachována dobře čitelná renesanční dispozice hloubkového dvoutraktu. Ten je v přízemí dodnes reprezentován přední síní zaklenutou valenou klenbou s výsečemi a zadní nádvorní světnicí završenou trámovým stropem s klasovitě kladenými deskami záklopu. Typická úzká chodba vedoucí do dvora se nachází v úrovni polosuterénu. V této chodbě, stejně jako ve vstupní síni, se dochovala valounková dlažba. Ve zdech zadní světnice byly odkryty a pohledově přiznány sdružené niky s kamennými profilovanými konzolami. V interiéru se dále podařilo odhalit pískovcové portály s nátěry a několik vrstev nejenom šablonových výmaleb. Po obnově byl interiér domu doplněn kovovými svítidly autorky rakouského původu Christine Habermann.

Měšťanský dům čp. 38 představuje památku mimořádného významu, kterou se podařilo zachovat v celém rozsahu včetně stavebních konstrukcí – klenebního systému, trámových záklopových stropů, valounkové dlažby, pískovcových portálů, dveřních a okenních výplní či vaznicového krovu – a restaurované interiérové výmalby. Dochované konstrukce i výzdoba jsou cenným dokladem bohatého stavebněhistorického vývoje objektu.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ostravě.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byli navrženi Rudolf, Robin a Dominik Korčákovi (majitelé objektu).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

V minulém roce byla dokončena náročná rekonstrukce neorenesanční vily čp. 125 továrníka Rudolfa Haurowitze z roku 1897 ve vilové čtvrti Tiché údolí v Roztokách, která...

Schubertova vila po obnově

Honosné rodinné sídlo si nechal vystavět v roce 1924 Oswald Schubert, ředitel největší hrádecké textilní továrny, podle návrhu proslulé drážďansko-liberecké kanceláře...

Krov po opravě

Donedávna nikdo netušil, že drobný patrový měšťanský dům v českokrumlovské Masné uličce ukrývá jednu z posledních zcela autenticky dochovaných konstrukcí pozdně...