Výstava Krása středověkého a renesančního skla

Výstava

  • 19. 9. 2019
  • 10 Kč

Z čeho pili ve středověku a renesanci obyvatelé Opavy? Jak mohou skleněné střípky z archeologických výzkumů přispět k poznání života našich předků?

Vystaveny budou nálezy získané z archeologických výzkumů města téměř za šedesát let. Prohlédnout si budete moci luxusní sklo dovážené na stoly opavských měšťanů z Benátek, Německa a Uher či výrobky z místních skláren.

Sklářská výroba má v českých zemích dlouhou tradici. Sahá až do 13. století, kdy byly v zalesněných oblastech zakládány první hutě. Již od středověku se české sklo vyváželo do rozsáhlé oblasti střední a severní Evropy. Ještě větší rozkvět známe z období renesance.

Odhalte s námi výrobu skleněných nádob a obdivujte řemeslnou zručnost sklářských mistrů.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. září v 16.30 hodin ve výstavním sále ostravského odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Více informací a potvrzení účasti na:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz