Přednáška s uvedením publikace Z Vídně na sever. Železniční architektura v plánech a modelech

Vzdělávání

  • Odboje 1, Ostrava – Moravská Ostrava ()
  • 11. 4. 2018
  • 16.30–18.00
  • zdarma

Ing. Vladimír Londin

Přednáška v krátkém nástinu představí historický vývoj Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB) a její vazbu na stavbu Severní státní dráhy (NStB). V kontextu vzniku a vývoje stavebního fondu na tratích KFNB a NStB se tematicky zaměří na uplatnění a vývoj stavebních slohů u drážních budov, porovnání historické výkresové dokumentace v jednotlivých etapách a zpracování dobových materiálů pro tvorbu modelů staveb.

Představen bude také nově vydaný katalog výstavy Z Vídně na sever.