Ostravské pracoviště NPÚ se i letos připojí k Ostravské muzejní noci

Netradiční prohlídka

  • Odboje 1, Ostrava
  • 10. 6. 2017
  • 17.00–23.00
  • zdarma

V letošním roce slaví Ostrava 750 let od první písemné zmínky o městě.
Územní odborné pracoviště v Ostravě se připojí k červnové Ostravské muzejní noci, která tuto událost připomene.
Poslední komentovaný program se uskuteční ve 22.15 hodin ve druhém patře hlavní budovy. Program nevyžaduje rezervaci předem.

Časový harmonogram akcí pro veřejnost v hlavní budově:

17.00–23.00
Minivýstava archeologických nálezů z historického jádra Ostravy  (k výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě) – prostor u recepce

17.00–23.00
Prohlídka výstavy Krnov – historie, archeologie s výkladem odborných pracovníků – archeologů (Barbara Marethová a Marek Kiecoň) – výstavní sál ve druhém patře

19.00–20.00
Historie a stavebněhistorický průzkum ostravských jatek
Přednáška Martina Strakoše a Romany Rosové – přednáškový sál

20.15–20.45
Dějiny staveb jsou důležitou součástí dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů a metod stavebněhistorického průzkumu
Romana Rosová a Martin Strakoš – přednáškový sál

21.15–21.45
Dějiny staveb jsou důležitou součástí dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů a metod stavebněhistorického průzkumu
Romana Rosová a Martin Strakoš – přednáškový sál

22.15–22.45
Dějiny staveb jsou důležitou součástí dějin města
Prezentace a praktické ukázky etap, postupů a metod stavebněhistorického průzkumu
Romana Rosová a Martin Strakoš – přednáškový sál

Kontakty a informace:

  • Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, +420 724 474 537, batkova.petra@npu.cz