Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů

Vzdělávání

Březnové přednášky pro veřejnost se ujme Mgr. Radomír Seďa. Téma bude tentokrát náročné - Ostravské gestapo a osudy jeho konfidentů.

Služebna německé tajné policie působící v letech 1939–1945 v Moravské Ostravě byla součástí represivního aparátu německé okupační správy protektorátu Čechy a Morava. Propracovanou organizací, počtem zatčených a specifickými brutálními metodami představuje naprosto ojedinělý úkaz v dějinách města Ostravy.

Německá tajná policie nejprve sídlila v budově policejního ředitelství. Po několika dnech se přestěhovala do vily v Sadové ulici č. 3 a částečně také do levého křídla Nové radnice. Na podzim 1939 byla ostravská úřadovna přemístěna do budovy na Senném trhu č. 1 (dnes ulice Odboje), kde zůstala až do její evakuace v dubnu 1945. Obětem perzekuce je věnováno pamětní místo u hlavního vchodu budovy.

Kontakty a informace:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Ostravě, 724 474 537,  batkova.petra@npu.cz