Přednáška na téma významné restaurátorské počiny roku 2016 v Moravskoslezském kraji

Vzdělávání

  • 15. 12. 2016
  • 17.00–18.00

Přednáška se koná ve čtvrtek 15. prosince v 17 hodin zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava. Vstup je zdarma, stejně tak prohlídka aktuální výstavy v době konání přednášky.

Rok 2016 byl bohatý na restaurátorské aktivity, z nichž některé byly do jisté míry unikátní. Kromě množství obligátních sv. Janů Nepomuckých se také dostalo na méně obvyklé restaurátorské akce, např. odkrytí a rekonstrukce dosud neznámé dekorativní výmalby Jaroňkovy útulny, restaurování sochy P. Marie v Krnově, odkryv středověkých figurálních maleb v kostele v Pelhřimovech, restaurování a následná výroba repliky historických varhan v kostele sv. Valentina v Příboře, restaurování sochařských děl na fasádě katedrály Božského Spasitele v Ostravě, restaurování obrazu P. Marie z Horního Těrlicka a další.  Rozmanité a četné restaurátorské práce byly financovány z různých zdrojů. Ministerstvo kultury vypisuje pro restaurování movitých kulturních památek program, v němž je náš kraj co do počtu akcí a úspěšných realizací velmi dobře zastoupen.

Kontakty a informace:

Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, NPÚ, ÚOP v Ostravě, tel. +420 724 474 537,  batkova.petra@npu.cz