Metodiky aj. ke stažení

Každý, kdo nějakou památku vlastní, spravuje ji nebo o ni pečuje, k tomu potřebuje řadu informací, které není vždy snadné získat. Proto zde shromažďujeme dokumenty, příručky a návody, které se vám mohou hodit a mohou vás také inspirovat. Obsah budeme průběžně doplňovat.

Metodiky, doporučení, návody

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

220 Kč110 Kč

Detail

Památkový postup: Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

0 Kč

Detail

Památkový postup: Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí

0 Kč

Detail

Formální vodní prvky v památkách zahradního umění

140 Kč

Detail

Památková obnova vilové architektury 20. a 30. let 20. století

149 Kč

Detail

Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

65 Kč

Detail

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

65 Kč40 Kč

Detail

Archeologický průzkum památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Způsoby prezentace památek zahradního umění

80 Kč

Detail

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

80 Kč

Detail

Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

100 Kč

Detail

Novostavby v památkově chráněných sídlech

60 Kč

Detail

Šindel – tradiční střešní krytina

60 Kč

Detail

Management plán ochrany památkových hodnot památek zahradního umění

0 Kč

Detail

Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér

0 Kč

Detail

Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako příležitost pro učení všech generací

0 Kč

Detail

Rostliny v nádobách a stavby pro jejich přezimování v památkách zahradního umění

80 Kč

Detail

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple)

0 Kč

Detail

Metodika dokumentace lidové architektury

0 Kč

Detail

Metodika dokumentace drobných památek

0 Kč

Detail

Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace jednotlivých typů památek

0 Kč

Detail

Požární ochrana památkových objektů

95 Kč

Detail

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

80 Kč

Detail

Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

110 Kč

Detail

Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací

105 Kč

Detail

Mikroklima v historických interiérech

60 Kč

Detail

Projektování obnovy stavebních památek

145 Kč

Detail

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky

0 Kč

Detail

Péče o kamenné sochařské a stavební památky

0 Kč

Detail

Operativní průzkum a dokumentace historických staveb

0 Kč

Detail

Obnova okenních výplní a výkladců

80 Kč

Detail

Epigrafika v památkové péči

45 Kč

Detail