Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

110

ISBN:

978-80-87104-48-4

60 Kč

Nedostupné

0 Kč

PDF 3,49 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 36

Metodická publikace představuje barevnost v architektuře, její průzkum a dokumentaci. Autor uvádí historický vývoj užití barev, které představují nedílnou součást hodnoty památky v rámci jednotlivých historických slohů od pravěku až po dobu posledních desetiletí. Neopomíjí ani projevy barevnosti v lidové architektuře, kde barevné řešení často reprezentuje osobní umělecký přístup inspirovaný městskou architekturou. V obrazovém doprovodu uvádí vhodné rekonstrukce, ale představuje i příklady nevhodných. Ve druhé části se autor zaměřuje na průzkum fasád, jeho provedení, zpracování a vyhodnocení. Upozorňuje na důležitost dokumentace průzkumu, stejně jako na citlivé restaurování ve vztahu k historickému slohu budovy, celkovému výrazu objektu a okolním stavbám.