Poutní místa

Vydejte se s PodCastle NPÚ na pouť po významných církevních památkách České republiky. V pětidílném seriálu vás zavedeme na místa, která se díky zázrakům a nezlomné víře proměnila v cíle poutníků. S hosty našich podcastů se zaměříme na jedinečnou architekturu historických a symbolických míst a povídat si budeme i o nedávných obnovách a rekonstrukcích.

V dobách největší slávy přitahovala poutní místa i desítky tisíc lidí ročně. Turbulentní 20. století ale rychle zamíchalo se zavedenými poměry a některým poutním areálům pak stačilo jen málo k tomu, aby navždy zmizely z map. Poslechněte si příběhy těchto míst a nechte se jimi inspirovat během vašich vlastních cest. Ke každému dílu jsme si pro vás připravili také obsáhlou fotogalerii.

 

PodCastle NPÚ naladíte na těchto platformách:

 

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

V závěrečném díle seriálu se vydáváme na nejstarší doložené poutní místo v Čechách. Svatý Jan pod Skalou patří ke známým výletním cílům nedaleko Prahy. Málokdo přitom tuší, co vše se na tomto místě odehrávalo. Nabitý rozhovor se správcem svatojánské koleje Michalem Šedivým odhalí ty nejzásadnější milníky od prvopočátků českého státu až po porevoluční období. Přejeme příjemný poslech!

Svatý Jan pod Skalou

Poslechněte si celý rozhovor se správcem svatojánské koleje Michalem Šedivým o  Svatém Janu pod Skalou, nejstarším doloženém poutním místě v Čechách.

Svatý Jan pod Skalou

V závěrečném díle seriálu se vydáváme na nejstarší doložené poutní místo v Čechách. Svatý Jan pod Skalou patří ke známým výletním cílům nedaleko Prahy. Málokdo přitom tuší, co vše se na tomto místě odehrávalo. Nabitý rozhovor se správcem svatojánské koleje Michalem Šedivým odhalí ty nejzásadnější milníky od prvopočátků českého státu až po porevoluční období. Přejeme příjemný poslech!

Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Z osamělého pahorku shlíží na rovinatou krajinu východních Čech. Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku byl postaven ke konci 17. století na popud Maxmiliány Evy Terezie hraběnky ze Žďáru. Ona sama ho přitom v plné kráse nikdy nespatřila. Zemřela dřív, než byl celý areál dokončen.
Do obce Luže jsme vyrazili za farářem Josefem Hubálkem. Poslechněte si v PodCastle NPÚ, co všechno nám povyprávěl o tomto poutním místě a jeho nedávné obnově.

Rozhovor s Josefem Hubálkem

Poslechněte si celý rozhovor s farářem Josefem Hubálkem o Poutním chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku a jeho nedávné obnově.

Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Z osamělého pahorku shlíží na rovinatou krajinu východních Čech. Poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku byl postaven ke konci 17. století na popud Maxmiliány Evy Terezie hraběnky ze Žďáru. Ona sama ho přitom v plné kráse nikdy nespatřila. Zemřela dřív, než byl celý areál dokončen.
Do obce Luže jsme vyrazili za farářem Josefem Hubálkem. Poslechněte si v PodCastle NPÚ, co všechno nám povyprávěl o tomto poutním místě a jeho nedávné obnově.

Mariahilf u Zlatých Hor

Propojení církevních staveb s moderní architekturou je v českém prostředí vzácné. Jedním z jeho mála příkladů je kostel vybudovaný na poutním místě Panny Marie Pomocné (Mariahilf) v Jeseníkách. Tradice poutí, kterých se v dobách největšího věhlasu účastnilo 80-100 tisíc osob ročně, tu vznikla už v 18. století. Původní poutní kostel byste ale dnes u Zlatých Hor hledali jen marně. Komunisté ho totiž v roce 1973 definitivně srovnali se zemí.
Nejen o tom, jak se místo pro poutníky podařilo obnovit, jsme se bavili s rektorem Mariuszem Rafałem Jończykem.

Rozhovor s Mariuszem Rafałem Jończykem

Poslechněte si celý rozhovor s rektorem Mariuszem Rafałem Jończykem o kostelu vybudovaném na poutním místě Panny Marie Pomocné (Mariahilf) v Jeseníkách.

Mariahilf u Zlatých Hor

Propojení církevních staveb s moderní architekturou je v českém prostředí vzácné. Jedním z jeho mála příkladů je kostel vybudovaný na poutním místě Panny Marie Pomocné (Mariahilf) v Jeseníkách. Tradice poutí, kterých se v dobách největšího věhlasu účastnilo 80-100 tisíc osob ročně, tu vznikla už v 18. století. Původní poutní kostel byste ale dnes u Zlatých Hor hledali jen marně. Komunisté ho totiž v roce 1973 definitivně srovnali se zemí.
Nejen o tom, jak se místo pro poutníky podařilo obnovit, jsme se bavili s rektorem Mariuszem Rafałem Jończykem.

Broumovská skupina kostelů

Dříve zapomenutý kraj Broumovska, na kterém se těžce podepsal poválečný odsun původních obyvatel, na sebe v poslední době strhává stále víc pozornosti. Jedním z důvodů je i unikátní skupina barokních kostelů od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Celkem 11 kostelů rozesetých po Broumově a okolních obcích nyní zažívá obnovu jak po materiální, tak i kulturní stránce. Jak se daří zajistit rozvoj tolika svatostánků ve farnosti, která čítá pouze 200 věřících?
Poslechněte si PodCastle NPÚ s jejím děkanem Martinem Lanžim.

Rozhovor s Martinem Lanžim

Poslechněte si celý rozhovor s děkanem Martinem Lanžim o unikátní skupině 11 kostelů rozesetých po Broumově a okolních obcích.

Broumovská skupina kostelů

Dříve zapomenutý kraj Broumovska, na kterém se těžce podepsal poválečný odsun původních obyvatel, na sebe v poslední době strhává stále víc pozornosti. Jedním z důvodů je i unikátní skupina barokních kostelů od Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Celkem 11 kostelů rozesetých po Broumově a okolních obcích nyní zažívá obnovu jak po materiální, tak i kulturní stránce. Jak se daří zajistit rozvoj tolika svatostánků ve farnosti, která čítá pouze 200 věřících?
Poslechněte si PodCastle NPÚ s jejím děkanem Martinem Lanžim.

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Prvním zastavením v pětidílném seriálu o poutních místech je kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Vznik zdejší poutní tradice se váže k soše madony, která se do obce dopravila poněkud neobvyklým způsobem. Místní ji totiž v roce 1523 vylovili z řeky Ploučnice, po které zázračně připlavala neznámo odkud. Na prohlídku poutního kostela pro PodCastle NPÚ se vydáváme společně s farním administrátorem Stanislavem Přibylem. Přejeme příjemný poslech!

Rozhovor se Stanislavem Přibylem

Poslechněte si celý rozhovor s farním administrátorem Stanislavem Přibylem o poutním kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici.

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Prvním zastavením v pětidílném seriálu o poutních místech je kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Vznik zdejší poutní tradice se váže k soše madony, která se do obce dopravila poněkud neobvyklým způsobem. Místní ji totiž v roce 1523 vylovili z řeky Ploučnice, po které zázračně připlavala neznámo odkud. Na prohlídku poutního kostela pro PodCastle NPÚ se vydáváme společně s farním administrátorem Stanislavem Přibylem. Přejme příjemný poslech!

Foto: Romana Indrová Semelková