Hlavní témata sezony

Každý rok si na pracovištích Národního památkového ústavu i na hradech, zámcích a dalších památkách v majetku státu připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná.

Kromě stěžejních témat roku, která najdete na této stránce dole, se NPÚ každoročně zapojuje do řady domácích i mezinárodních akcí spojených s péčí o památky a kulturní dědictví. Mnohé z nich sám iniciuje a na jejich pořádání spolupracuje s dalšími institucemi, například s Asociací majitelů hradů a zámkůSdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ad.

Pro veřejnost i pro odborníky pořádáme:

Do dalších akcí se zapojujeme:

zpět na činnosti NPÚ

Témata roku 2020

Témata roku 2019

Témata roku 2018

                                                             

Témata roku 2017

                                                               

Témata roku 2016