Rok renesanční šlechty

1. 1. 2017 až 31. 12. 2017

Rok renesanční šlechty navazuje na úspěšné projekty Národního památkového ústavu: Rožmberský rok, Pernštejnský rok, Rok francouzské kultury, Rok pánů z Kunštátu či Lucemburský rok připomněly nejvýznamnější aristokratické a panovnické rody vytvářející po staletí dějiny našeho státu.

Rok renesanční šlechty symbolicky otevře výstava na Pražském hradě nazvaná Mars a Venuše, na níž se návštěvníkům představí klíčová umělecká díla z časů císaře Rudolfa II., která jsou ve sbírkách hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Vyvrcholením bude výstava Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský na renesančním zámku Březnice a nová expozice s názvem Moravský aristokrat v labyrintu světa na zámku v Bučovicích. Do Prahy se Rok renesanční šlechty vrátí opět na konci sezony, a to výstavou Podoby a příběhy, která nabídne jedinečnou kolekci renesančních portrétů a osobních předmětů nejvyšší české a moravské šlechty. Ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích bude od začátku listopadu v pardubickém zámku otevřena výstava Poklady zbrojnic státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu, která představí nejhodnotnější palné a chladné zbraně. Menší výstavy a kulturní akce k Roku renesanční šlechty připravuje více než dvacet dalších hradů a zámků, na nichž zanechala renesance nesmazatelné stopy. S významnými osobnostmi z řad renesanční aristokracie, strhující renesanční zámeckou architekturou, skvostnými interiéry i jejich vybavením, malebnými zahradami i desítkami příběhů se návštěvníci setkají ve Velkých Losinách, v Uherčicích, na Pernštejně, v Rožmberku, Českém Krumlově, Třeboni, Červené Lhotě, Jindřichově Hradci, Kratochvíli, Vimperku, Telči, Červeném Poříčí, Horšovském Týně, Náchodě, Opočně, Litomyšli, Slatiňanech, na Frýdlantu, Grabštejně a v Benešově nad Ploučnicí. Součástí Roku renesanční šlechty bude tradiční srpnová Hradozámecká noc na žerotínském zámku v Náměšti nad Oslavou. Rok renesanční šlechty doplní také cyklus výstav nazvaný Květiny renesance, který vrátí na české a moravské hrady a zámky květinové výstavy.

Proč je rokem renesance právě letošní sezona? V roce 2017 si připomínáme čtyři klíčová výročí: v roce 1517 předložil teolog a kazatel Martin Luther akademické obci své teze kritizující katolickou církev; o deset let později, tedy roku 1527, se s nástupem Ferdinanda I. Habsburského na český trůn dostává do českého prostředí sama renesance. V roce 1547 byl poražen stavovský odpor v Německu a v Čechách a roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské.

Renesanční aristokracie v českých zemích

Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí i duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu. Navzdory veškerým těžkostem doby se Čechy a Morava staly kvetoucí krajinou rybníků, vodních kanálů, hospodářských dvorů, úrodných lánů, zahrad, vinic, chmelnic a loveckých obor, do níž byla zasazena skvostná vrchnostenská města a městečka uchvacující svou malebností do současnosti. Právě v nich působily školy, tiskárny a akademie, z nichž se do okolí šířila vzdělanost i zájem o náboženské otázky; odsud vyšly významné projekty české kultury, například Bible kralická či dílo Jana Amose Komenského. Stejně tak dobře se dařilo i umění. Ačkoli nakonec téměř vše zastínil skvostný dvůr saturnského císaře Rudolfa II., díky němuž se Praha stala centrem uměleckého světa, nezůstala ani ta nejmenší města ochuzena o příliv italských stavitelů, kameníků a štukatérů, kteří do země spolu s malíři, sochaři a uměleckými řemeslníky vnesli kulturu italské renesance.

Zásadní podíl na proměně korunních zemí měla aristokracie patřící k nejvýznamnějším politickým i kulturním hráčům na mocenském kolbišti habsburské říše. Urozená společnost tvořila majetkově, nábožensky i národnostně značně nesourodou skupinu. V jejím srdci stály starobylé české a moravské rody po staletí srostlé se svými državami. Tyto mocné a bohaté rodiny doplňovala šlechta zakotvená svými majetky na obou stranách zemské hranice – Liechtensteinové, Rogendorfové, Salhausenové, Redernové či nově příchozí rody vyhřívající se v přízni Habsburků v čele s Dietrichsteiny. Z řad aristokracie vyšli univerzitně vzdělaní a zcestovalí kavalíři, ze kterých se následně stali významní dvořané, diplomaté, vojáci, zemští úředníci, ale i mecenáši umění a kultury: císařský diplomat a okázalý dvořan Vratislav z Pernštejna, prozíravý a umírněný státník Vilém z Rožmberka, jeho mladší bratr, velkorysý milovník života Petr Vok, skvělý hospodář Zikmund Smiřický, stavebník, sběratel a hospodář Zachariáš z Hradce, kultivovaný cestovatel Zdeněk Brtnický z Valdštejna, zbožný intelektuál Karel starší ze Žerotína nebo cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.

Materiály ke stažení

Cesty za renesancí: hrady, zámky a sbírky ve správě Národního památkového ústavu
(PDF, 2679 kB)
Journeys into the Renaissance: Castles, Chateaux and Collections under the Administrations
of the National Heritage Institute

(PDF, 2674 kB)
kalendář akcí Roku renesanční šlechty
(PDF, 2301 kB)Akce

sobota 19. října
neděle 20. října
pondělí 21. října
úterý 22. října
středa 23. října

Zprávy

Diplomatické mise české šlechty v Japonsku – přednáška Petra Pavelce, Praha

9. 4. 2018

Přednáška Petra Pavelce v Japonském informačním a kulturním centru v Praze ve středu 11. dubna připomene diplomatické mise české šlechty v Japonsku a jejich kulturní...

Památky spravované Národním památkovým ústavem vstupují do Roku renesanční šlechty

8. 3. 2017

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahajují sezonu, v níž se ohlédnou za nevýznamnějšími renesančními šlechtickými rody naší historie.

Mars a Venuše odstartují na Pražském hradě Rok renesanční šlechty

2. 3. 2017

Výstavou Mars a Venuše zahájil v Obrazárně Pražského hradu Národní památkový ústav Rok renesanční šlechty. Výstava s podtitulem Umění manýristických dvorů ve sbírkách...


E-shop

Zámek Dačice

Jana Bisová, Jan Mikeš

139 Kč

Detail

Zámek Litomyšl

Michal Konečný, Eliška Racková, Jiří Bláha, Vladimír Tregl, Zdeňka Kalová

240 Kč

Detail

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Pavel Hájek, Zuzana Hájková, Petr Mašek

1 500 Kč

Detail

Tiskové zprávy

Květiny renesance – květinové výstavy na hradech a zámcích v Roce renesanční šlechty 2017

23. 3. 2017

vydal ÚPS v Kroměříži

Po úspěšných projektech Tulipán v renesanci v roce 2012, Fleur de lys 2013, Válka růží 2014, Květiny z konce napoleonských časů 2015 a Květiny v komnatách 2016, které...

Památky vstupují do Roku renesanční šlechty

7. 3. 2017

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahajují sezonu, v níž se ohlédnou za nevýznamnějšími renesančními šlechtickými rody naší historie....