Výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty

Výstava

  • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
  • 13. 10. 2017–4. 3. 2018
  • 220 Kč, snížené vstupné 120 Kč, pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma

Výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

Výstava představí vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodin, i několika rodů, které přenesly své starobylé portrétní galerie z ciziny do naší země v pozdějších staletích. Zastoupena budou díla anonymní i díla slavných autorů, Jakoba Seiseneggera, Paola Veronese, Hanse von Aachen či Anthoniho Bayse. Nebude chybět nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Součástí výstavy budou také unikátně dochované renesanční textilie a příklady šperků. Například unikátní národní kulturní památka – stříbrná šlikovská mincovní kazeta s vzácnými šlikovskými ražbami mincí z Jáchymova, renesanční náhrdelník ze Svatovítského pokladu či exempláře vonného šperku – pomandru – luxusního doplňku oděvů dam doby renesance. Z archívních památek budou vystaveny proslulé šlikovské listiny vydané za císaře Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika, pokutní registra Petra Voka či takzvaná Zlatá kniha černokostelecká s popisem zámku Smiřických. Originály těchto vzácných dokumentů však mohou být vystaveny pouhý měsíc. Na přelomu ledna a února pak budou poprvé v historii vystaveny originály slavných dopisů Perchty z Rožmberka.

Výstava Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty se koná od pátku 13. října 2017 do neděle 4. března 2018 v konírně Šternberského paláce v Praze. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupné na výstavu je 220 Kč, snížené vstupné pak 120 Kč. Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let je vstup zdarma. Po předložení zakoupené vstupenky z výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, která se koná ve Valdštejnské jízdárně, je vstup na výstavu za snížené vstupné 150 Kč.

Výstavu doprovodí také nabídka edukačních aktivit. Tvořivé dílny jsou připraveny pro pedagogy, seniory a rodiny s dětmi. Mateřským, základním a středním školám nabízíme komentované prohlídky, v jejichž průběhu lektor žákům představí portréty nejen jako umělecká díla, která měla svoji funkci, význam a symboliku, ale především jako doklad každodenního života renesanční šlechty.

Související akce

Pro školy

Komentované prohlídky výstavy Podoby a příběhy pro školní skupiny

  • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
  • 13. 10. 2017–4. 3. 2018
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele
Netradiční prohlídka

Tvořivé dílny k výstavě Podoby a příběhy

  • Konírna Šternberského paláce v Praze ()
  • 25. 10. 2017
  • 16.30–18.00