Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

2888

ISBN:

978-80-7036-469-7

catalog Tištěná verze

1 500 Kč

Nedostupné

1500 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Rozsáhlé třísvazkové dílo obsahuje charakteristiku a soupis tiskové produkce 16. století dochované v zámeckých knihovnách ve správě Národního památkového ústavu a Národního muzea. Hlavní část knihy představuje katalog tisků 16. století, tvořený 8248 bibliografickými záznamy (obsahujícími knihovědný popis), které pocházejí ze 127 zámeckých knihoven v českých zemích. Některé fondy jsou zastoupeny jen několika svazky, jiné představují rozsáhlé soubory čítající několik set titulů (např. hradní knihovna na Křivoklátě, zámecké knihovny v Mnichově Hradišti, Českém Krumlově, Kynžvartu apod.). Katalog doprovází souhrnná studie, barevné přílohy s fotografiemi historických knihoven, ukázkami nejzajímavějších tisků a přiložené CD s katalogem zámecké knihovny v Mikulově.

Publikace vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích ve spolupráci s Národním muzeem v Praze je výsledkem intenzivní vědecké spolupráce devatenácti předních odborníků z Národního památkového ústavu, Národního muzea, Památníku národního písemnictví a dalších odborných institucí.

Zámecké knihovny ve správě NPÚ a Národního muzea představují zcela unikátní fenomén čítající více než 1,7 milionu svazků rukopisů, knih, periodik a dalších sbírek neknižní povahy. V tomto rozsáhlém souboru historických knihovních fondů zaujímají tisky 16. století velmi významné postavení. Shrnují výsledky bádání na poli matematiky, astronomie a astrologie, lékařství, botaniky, těžby a zpracování kovů a dalších okruhů lidského poznání. Povědomí o jejich existenci však bývá výsadou pouze úzkého okruhu odborníků.

Publikace Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR dává poprvé možnost nahlédnout do těchto knihovních fondů, které ročně statisíce návštěvníků vnímají pouze jako součást prohlídkových tras hradů a zámků a z velké části jsou skryty i v zámeckých depozitářích. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti a institucím doslova po celém světě (představené knihy jsou psány v 9 jazycích a byly vytištěny v 15 zemích), ale všem vlastníkům historických knihovních fondů a zájemcům o knižní kulturu období renesance. Význam nově vydané knihy je bezesporu nadnárodní, Národní památkový ústav a Národní muzeum se tímto dílem zařazují po bok nejvýznamnějších světových institucí, spravujících historické knihovní fondy.

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat