Veřejné zakázky

Jako veřejná instituce zřízená ministerstvem kultury podléhá Národní památkový ústav zákonu o veřejných zakázkách (č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a dalším nařízením zřizovatele.

Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky vyhlašujeme prostřednictvím NEN (Národní elektronický nástroj). Profil zadavatele veřejných zakázek je zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

zpět na povinně zveřejňované informace