Veřejné zakázky

Jako veřejná instituce zřízená ministerstvem kultury podléhá Národní památkový ústav zákonu o veřejných zakázkách (č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a dalším nařízením zřizovatele.

Veřejné zakázky zadává Národní památkový ústav prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket a elektronického nástroje NEN (Národní elektronický nástroj). Profil zadavatele veřejných zakázek je zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek.

  • Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušená podlimitní řízení vyhlašujeme prostřednictvím profilu Tendermarket.
  • Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou plnění nad 10 milionů Kč bez DPH pro stavební práce a nad 3,686 milionu Kč bez DPH na služby a dodávky prostřednictvím NEN (Národní  elektronický nástroj).

zpět na povinně zveřejňované informace