Kontakt

Adresa

Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
118 01 Praha 1

Liliová 219/5, 110 00 Praha 1

telefon a e-mail

+420 257 010 111
sekretariat@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30, 12.30–14.30

e-podatelna a Datová schránka

2cy8h6t​
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

sekce prvního náměstka generálního ředitele

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Spejchal

 • náměstek generální ředitelky
 • 257 010 137, 775 868 824
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

referát personalistiky

Nepodléhá CC

Mgr. David Schovánek

 • vedoucí referátu
 • 257 010 149, 725896880
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Bc. Kristýna Kyselová

 • personalista
 • 257 010 151, 728 288 099
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Aleš Krejčů

 • personalista
 • 386 351 556, 606 619 292
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor právní služby

Nepodléhá CC

Mgr. Markéta Janoščíková

 • vedoucí odboru
 • 257 010 139, 724 663 567
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

právní oddělení

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Angelisová

 • referent majetkové správy + právní agenda
 • 257 010 110, 724 859 719
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Mgr. Zuzana Bláhová

 • referent majetkové správy + právní agenda
 • 257 010 147
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

PaedDr. Lenka Svobodová

 • referent majetkové správy + právní agenda
 • 257 010 133
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Mgr. Jana Ondráčková

 • referent majetkové správy + právní agenda
 • 257 010 155
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení veřejných zakázek

Ing. Miloš Dvořák MBA

 • referent majetkové správy
 • 257 010 214
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Bc. Kateřina Lichtblauová

 • referent majetkové správy
 • 257 010 138
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor informatiky

Nepodléhá CC

Ing. Petr Volfík

 • vedoucí odboru
 • 257 010 131, 724 663 555

oddělení památkové informatiky a odborných informačních systémů

Ing. Martin Lazák

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 106, 724 663 646
 • U Zlaté studně 162/5, Praha

Ing. arch. Ing. Jiří Syrový

 • památkář
 • 546 212 723, 724 663 575
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. Irena Blažková

 • památkář
 • 257 010 146, 602 794 063
 • U Zlaté studně 162/5, Praha

Bc. Dušan Škaloud

 • správce informačního systému
 • 257 010 114, 777 193 720
 • U Zlaté studně 162/5, Praha

oddělení provozní informatiky a správy ICT

Ing. Martin Dohnal

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 555, 724 663 568
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ladislav Bečvář

 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • 257 010 555, 724 663 582
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Karel Babka

 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • 257 010 555, 724 663 777
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení geografických informačních systémů

Ing. arch. Zuzana Syrová

 • vedoucí oddělení
 • 546 212 723, 724 663 633
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Bc. Anna Štoncnerová

 • památkář
 • 257 010 104, 724 663 595
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

prom.mat. Jelena Ambrožová

 • památkář
 • 257 010 252, 724 663 813
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Šimon Eismann

 • operátor inf. a komunikačních technologií
 • 257 010 161, 724 663 557
 • U Zlaté studně 162/5, Praha

Ing. Svatava Podrazilová Hausknechtová

 • památkář
 • 257 010 282, 724 663 632
 • U Zlaté studně 162/5, Praha

odbor prezentace a vnějších vztahů

Nepodléhá CC

Tamara Hegerová

 • vedoucí odboru
 • 257 010 204, 606 760 620
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

referát webové redakce

Nepodléhá CC

Ing. Kateřina Hubertová

 • vedoucí referátu
 • 257 010 614, 603 918 009
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

MgA. Barbara Gajewská

 • redaktor
 • 257 010 268, 724 663 791
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Anna Strasserová

 • redaktor
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor edukace a dalšího vzdělávání

Nepodléhá CC

PhDr. Martina Indrová

 • vedoucí odboru
 • 725 590 598
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

oddělení dalšího vzdělávání

Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Samojská Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 778 716 567
 • Na Perštýně 356/12, Praha
Nepodléhá CC

PhDr. Hana Řezníčková

 • lektor-instruktor
 • 234 653 337, 724 663 587
 • Na Perštýně 356/12, Praha
Nepodléhá CC

Ing. Miroslav Indra

 • lektor-instruktor
 • 567 213 116, 725 548 234
Nepodléhá CC

doc. PhDr. Josef Štulc

 • lektor-instruktor
 • 257 010 135, 602 162 563
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení edukace

Nepodléhá CC

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

 • vedoucí oddělení
 • 567 213 116, 775 873 239
Nepodléhá CC

Mgr. Petr Hudec

 • lektor-instruktor
 • 608 814 723
 • Květná zahrada, Gen. Svobody 1192/39, Kroměříž
Nepodléhá CC

Mgr. Jitka Petřeková

 • lektor-instruktor
 • 567 213 116, 778 726 890
 • Hroznová 82/14, Brno

Mgr. Vladimíra Lasotová

 • lektor-instruktor
 • 775 412 052
 • Československé armády 413/95, Ostrava

sekce památkové péče

Ing. arch. Alexandra Křížová

 • náměstek generální ředitelky
 • 257 010 117, 724 663 569
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Věra Krejčová

 • dokumentátor
 • 257 010 123, 724 663 590
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

referát památek s mezinárodním statusem

Nepodléhá CC

Ing. arch. Věra Kučová

 • vedoucí referátu
 • 257 010 284, 724 663 560
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Petra Kroupová

 • památkář
 • 257 010 291, 602 621 325
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Olga Bukovičová

 • památkář
 • 257 010 257, 606 681 652
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor evidence a dokumentace

PhDr. Libuše Ruizová

 • vedoucí odboru
 • 257 010 148, 724 663 639
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Marie Braunová

 • asistent
 • 257 010 127
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení evidence nemovitých památek

Ing. Kristina Hendrychová

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 119, 724 663 600
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Lukáš Michl

 • dokumentátor
 • 257 010 103
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Renata Vacková

 • dokumentátor
 • 257 010 123
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Nela Hladíková Trachtová

 • památkář
 • 257 010 112
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Jana Mervová

 • dokumentátor
 • 257 010 103
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Bc. Viktorie Dančová

 • památkář
 • 257 010 113
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Lucie Grausgruberová

 • památkář
 • 257 010 103, 724 663 602
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Mgr. Věra Adina Šefraná Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 112
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení evidence movitých památek

PhDr. Aleš Mudra Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 108, 724 474 656
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Jitka Bukovjanová

 • dokumentátor
 • 257 010 120
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

PhDr. Tomáš Gaudek Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 242
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Kateřina Macková

 • památkář
 • 257 010 614, 773 772 066
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Radovan Chmel

 • dokumentátor
 • 257 010 245, 724 663 599
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Mgr. Šárka Radostová Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 243, 724 663 601
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Karel Dědek

 • památkář
 • 257 010 246, 724 663 558
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Eva Boušková

 • dokumentátor
 • 257 010 108
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Bc. Klára Vaňáková

 • památkář
 • 257 010 241, 724 663 603
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Hana Baštýřová

 • dokumentátor
 • 257 010 241
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení výzkumů a průzkumů

Ing. Mgr. Jan Beránek Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 220 184 081, 724 663 803
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

PhDr. Michal Patrný

 • památkář
 • 220 184 083, 724 663 612
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Lucie Beránková

 • dokumentátor
 • 220 184 082, 724 663 613
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Mgr. Marek Pařízek

 • památkář
 • 220 184 085
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Mgr. Jindřich Záhorka

 • památkář
 • 220 184 086, 724 663 604
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Mgr. František Iša

 • památkář
 • 220 184 086, 724 663 638
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Ing. Petr Macek

 • památkář
 • 220 184 084
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Ing. Jan Sommer

 • památkář
 • 257 010 614, 724 663 594
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Mgr. Ladislav Bezděk

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 307, 724 663 559
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

referát fotografické dokumentace

MgA. Gabriela Čapková

 • dokumentátor
 • 257 010 305, 724 663 607
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Anna Pavlíčková

 • dokumentátor
 • 257 010 315, 720 556 067
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Monika Hocková

 • památkář
 • 257 010 302, 724 663 608
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Hana Veselá

 • dokumentátor
 • 257 010 301, 724 663 775
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Josef Slavíček

 • dokumentátor
 • 257 010 316, 724 663 609
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

referát plánové a grafické dokumentace

Mgr. Michaela Brixová

 • dokumentátor
 • 235 312 811, 724 357 639
 • Horoměřická 2328/3, Praha

Bc. Karel Hudeček

 • dokumentátor
 • 235 312 811
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Tomáš Snopek

 • dokumentátor
 • 235 312 811, 737 386 155
 • Horoměřická 2328/3, Praha

referát knihovny

Pavla Matysová

 • knihovník
 • 257 010 623, 724 663 573
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Zuzana Stádníková

 • knihovník
 • 257 010 625, 724 663 556
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Lucie Juraschková

 • knihovník
 • 257 010 621, 778 410 899
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor péče o památkový fond

Nepodléhá CC

PhDr. BcA. Martin Pácal

 • vedoucí odboru
 • 257 010 225, 724 566 209
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ivana Jandusová

 • asistent
 • 257 010 141, 602 439 927
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení garantů národních kulturních památek

Ing. arch. Karel Kibic

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 283, 607 657 441
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Zdeněk Chudárek

 • památkář
 • 257 010 132, 724 663 618
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Jakub Potůček

 • památkář
 • Prešovská 171/7, Plzeň

Mgr. Karin Kahancová

 • památkář
 • 257 010 261, 724 663 620
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
Nepodléhá CC

Mgr. Jana Tichá

 • památkář
 • 724 663 825
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Pavel Jerie

 • památkář
 • 567 213 116, 602 238 851

PhDr. Jakub Vítovský

 • památkář
 • 257 010 118
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Jana Hančlová

 • památkář
 • 257 010 208, 724 663 616
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Monika Zemanová

 • památkář
 • 257 010 267, 724 663 624
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Miloš Solař Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 283, 724 663 625
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Lenka Kunrátková

 • památkář
 • 257 010 231, 724 663 623
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení specialistů

Nepodléhá CC

Ing. Ina Truxová

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 105, 724 663 629
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Alena Krusová CSc.

 • památkář
 • 257 010 262, 724 663 621
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha
 • specialistka na památkový urbanismus a územní plánování

Ing. arch. Iveta Merunková Ph.D.

 • památkář
 • 220 184 205, 725 358 456
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

PhDr. Pavel Bureš

 • památkář
 • 257 010 255, 724 663 562
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Martin Čerňanský Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 255, 724 663 631
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. arch. Eva Dvořáková

 • památkář
 • 257 010 256, 724 663 615
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Sylvie Jarešová

 • památkář
 • 257 010 269, 602 437 568
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení restaurování

PhDr. Vratislav Nejedlý

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 109, 724 663 563
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Terezie Bednářová

 • památkář
 • 257 010 129, 724 663 585
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Jan Fiřt Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 109
 • Horoměřická 2328/3, Praha

Mgr. Petr Skalický

 • památkář
 • 257 010 129, 724 663 824
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení technologické laboratoře

Nepodléhá CC

Ing. Dagmar Michoinová Ph.D.

 • vedoucí oddělení
 • 257 010 312, 724 663 644
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Gabriela Setunská

 • památkář
 • 257 010 320, 725 358 475
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Vladislava Krajčová

 • památkář
 • 257 010 331, 724 566 652
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Petr Kuneš Ph.D.

 • památkář
 • 257 010 320, 724 663 596
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Ing. Veronika Burianová

 • památkář
 • 257 010 333, 606 681 660
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

odbor archeologie

Nepodléhá CC

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.

 • vedoucí odboru
 • 257 010 150, 724 663 642
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení památkové archeologie

Mgr. Alena Knechtová

 • vedoucí oddělení
 • 542 536 112, 724 663 577
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Mgr. Dagmar Vorlíčková

 • archeolog
 • 542 536 132, 724 663 635
 • náměstí Svobody 72/8, Brno

Ing. Stanislava Kučová

 • památkář
 • 257 010 254, 602 304 390
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Lenka Militká

 • archeolog
 • 257 010 258, 724 663 641
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Mgr. Jan Pařez

 • archeolog
 • 257 010 253, 778 421 858
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

oddělení evidence archeologických zásahů

Mgr. Ján Čáni

 • archeolog
 • 257 010 252, 724 663 627
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Zuzana Petříková

 • dokumentátor
 • 257 010 252, 724 663 812
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

sekce provozně-ekonomická

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

 • náměstek generální ředitelky
 • 220 184 062, 724 002 255
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

odbor ekonomického řízení NPÚ

Marta Lamačová

 • vedoucí odboru
 • 220 184 080, 724 663 578
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

referát personalistiky a mezd

Zdeňka Pospíšilová

 • mzdová účetní
 • 220 184 076
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Lenka Muhrová

 • mzdová účetní
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

oddělení ekonomiky

Jiřina Paganová

 • vedoucí oddělení
 • 220 184 066, 724 663 574
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Marcela Biersaková

 • účetní
 • 220 184 061, 724 557 494
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Petronila Šimková

 • finanční účetní
 • 220 184 088, 602 439 952
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Eva Löblová

 • finanční účetní
 • 220 184 073, 773 798 066
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Miluše Hošková

 • účetní
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

oddělení správy majetku

Ing. Jaroslav Štěpánek

 • vedoucí oddělení
 • 220 184 063, 724 663 570
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Lenka Koppová

 • referent majetkové správy
 • 220 184 072, 724 663 579
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Jan Fejfar

 • řidič
 • 257 010 444
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Zbyněk Volhejn

 • řidič
 • 257 010 444, 602 468 450
 • Valdštejnské náměstí 162/3, Praha

Alžběta Sochorová

 • domovník
 • 235 312 811, 724 663 564
 • Horoměřická 2328/3, Praha

odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava

Ing. Radka Lukášová

 • vedoucí odboru
 • 724 664 007
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Linda Hlostová

 • referent
 • 775 443 936
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení ekonomiky ÚOP – detašované pracoviště Ostrava

Ing. Iveta Venglářová

 • vedoucí oddělení
 • 725 742 810
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Lucie Kanurkovová DiS.

 • účetní
 • 724 664 013
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Blanka Schofferová

 • účetní
 • 778 493 460
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Michaela Janovičová

 • účetní
 • 724 664 013
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Šárka Mikalová

 • účetní
 • 775 443 940
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Ivana Tomanová

 • účetní
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Ing. Magdaléna Václavíková

 • účetní
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Irena Paděrová

 • účetní
 • 775 443 937
 • Odboje 1941/1, Ostrava

oddělení personalistiky a mezd ÚOP – detašované pracoviště Ostrava

Lenka Vojtíková

 • vedoucí oddělení
 • 775 443 933
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Miroslava Hanušovská

 • mzdová účetní
 • 778 493 459
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Eva Waasová

 • mzdová účetní
 • 773 793 421
 • Odboje 1941/1, Ostrava

Renáta Hurtová

 • mzdová účetní
 • 775 884 459
 • Odboje 1941/1, Ostrava

sekce správ památkových objektů v péči NPÚ

Nepodléhá CC

Ing. Rudolf Pohl

 • náměstek generální ředitelky
 • 234 653 126, 724 684 000
 • Na Perštýně 356/12, Praha

Vlasta Pokorná

 • asistent
 • 234 653 198, 602 468 487
 • Na Perštýně 356/12, Praha

referát kontroly kvality

PhDr. Zdeněk Troup

 • kontrolor
 • 380 750 896, 778 712 538

oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů

PhDr. Naděžda Kubů CSc.

 • kurátor
 • 234 653 342, 724 663 636
 • Na Perštýně 356/12, Praha

PhDr. Zuzana Drnková Vašáková

 • památkář
 • Na Perštýně 356/12, Praha

PhDr. Eva Lukášová

 • kurátor
 • 234 653 338, 724 663 637
 • Na Perštýně 356/12, Praha

oddělení marketingu a služeb správ památkových objektů

Nepodléhá CC

Mgr. Jan Zeman

 • vedoucí oddělení
 • 778 755 242
 • Na Perštýně 356/12, Praha
Nepodléhá CC

Mgr. Markéta Mildeová

 • referent
 • 778 773 560
 • Na Perštýně 356/12, Praha

Ing. Martina Štecherová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 724 663 583
 • Na Perštýně 356/12, Praha

Petr Dohnal

 • technický pracovník
 • Na Perštýně 356/12, Praha

odbor programového a mimorozpočtového financování

Mgr. Inka Pospíšilová

 • vedoucí odboru
 • 220 184 089, 725 548 227
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

oddělení programového financování

Ing. Bc. Jiří Sochor

 • vedoucí oddělení
 • 220 184 070, 724 663 581
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Štěpánka Vejvodová

 • referent
 • 220 184 077, 724 663 645
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Ing. Dušan Žák

 • investiční referent
 • 220 184 067, 724 663 591
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Ing. Oldřich Břinda

 • investiční referent
 • 220 184 060, 724 663 628
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

oddělení mimorozpočtového financování

Ing. Daniel Netušil

 • referent
 • 220 184 078, 778 757 697
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

PhDr. Alena Koňáková Helingerová

 • referent
 • 220 184 078, 770 125 384
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

Ing. Petr Fried

 • referent
 • 220 184 089, 602 206 976
 • K Starému Bubenči 569/4, Praha

PhDr. Zuzana Kolláthová

 • referent
 • 220 184 094, 724 663 584