Volný přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně v roce 2018

Přednáška

Přednáškový sál zámku Krásné Březno

Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP pro laickou i odbornou veřejnost, konané v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem – tedy na zámku Krásné Březno, se opět konají jednou měsíčně vždy v pondělí v 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

 • 8. ledna – V. Kulesa (Stati-Cal): Statické zabezpečení památkově chráněných objektů
 • 12. února – A. Houdková: Brokoffové a severní Čechy
 • 12. března – M. Hauserová (FA ČVUT): O projevech vztahu ke stavebnímu dědictví v minulosti
 • 9. dubna – J. Skopec: Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách
 • 14. května – M. Zubík: Perla historizující architektury, aneb příběh trmického zámku
 • 11. června – P. Janoušková: Obnova fasád v MPR Litoměřice – pozitivní vývoj užití vápenných technologií
 • červenec a srpen – prázdniny
 • 10. září – téma bude upřesněno
 • 8. října– téma bude upřesněno
 • 12. listopadu– téma bude upřesněno
 • 10. prosince– téma bude upřesněno

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz