Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu. Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele. Pohled k hlavnímu oltáři

Obrazový triptych v nástavci hlavního oltáře kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích je vzácnou památkou deskového malířství v Čechách na rozhraní pozdní gotiky a...

Zemědělská usedlost čp. 18 v Radějově u Manětína (okres Plzeň-sever) patří rozsahem svého zachování k významným památkám lidového stavitelství v Plzeňském kraji.

Nebílov, zámek. Zadní budova.  Pohled na část sálu.

Obnovu Tanečního sálu v Nebílovech, jenž byl v roce 2014 znovu zpřístupněn pro veřejnost, lze považovat za jeden z největších úspěchů památkové péče v západních Čechách...

Zvláštní ocenění
Stříbro, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Pohled na mariánskou sochu od severozápadu. Detail.

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí ve Stříbře patří mezi významné sochařské památky Plzeňského kraje. Jeho obnovu lze považovat za zdařilé a...