Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Významné památky židovské a křesťanské kultury na levém břehu řeky Jihlavy v Třebíči jsou součástí Seznamu světového dědictví od roku 2003.

V bývalé židovské čtvrti v Třebíči se dochovala mimořádně hustá zástavba. Jádra a dispozice domů jsou zejména renesanční a barokní a obsahují četné slohové detaily. Mnohé domy jsou navzájem propojené, strukturu čtvrti doplňují tmavé průchody, úzké uličky či soutky. Nejcennější budovou židovského města je Zadní synagoga v Blahoslavově ulici, jejíž komplexní obnova probíhala v letech 1988–1997. Součástí čtvrti je židovský hřbitov na severním úbočí kopce Hrádek s téměř třemi tisíci kamenných náhrobků a obřadní síní z roku 1903. Hmotovou dominantu v obraze Třebíče tvoří areál bývalého benediktinského kláštera (založen 1101) s architektonicky výjimečnou pozdně románskou bazilikou sv. Prokopa. Nezaměnitelný interiér s unikátními klenbami, velká klenutá krypta, bohatě profilovaný vstupní portál krytý sloupovou předsíní, početné kamenické detaily nebo nástěnné malby v sakristii – to vše řadí baziliku mezi nejpozoruhodnější památky středověkého stavitelství.