Zahrady a zámek v Kroměříži

Skvělý příklad budování barokního rezidenčního komplexu byl mezi nejvýznamnější světové památky zařazen v roce 1998.

Zámek v Kroměříži, sídlo olomouckých biskupů (později arcibiskupů) s velmi cennou vnitřní uměleckou výzdobou a sbírkovými fondy, doplňují velké zahrady jako nedílná součást reprezentace i hospodářské zázemí obyvatel rezidence. K zámecké budově přiléhá rozsáhlá Podzámecká zahrada, která se dochovala v krajinářské úpravě z poloviny 19. století. Obsahuje radu romantických staveb a cenných dřevin i působivé části s upravenými květinovými záhony. Formálně řešená Květná zahrada („libosad“), založená ve druhé polovině 17. století za branami města podle projektu císařského architekta Giovanniho Pietra Tencally, představuje v mezinárodním kontextu jedinečný, autenticky dochovaný příklad raně barokního zahradního umění. Vegetaci doplňují četné architektonické i umělecké objekty.