Mlýn, Velká na Veličkou

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.

  • Mlýn Velká nad Veličkou

    Mlýn Velká nad Veličkou

Jedná se o trojpodlažní stavbu podsklepenou klenutými i plochostropými sklepy. Její součástí je přízemní mlýnice (dnes je pod úrovní terénu). Tento patrový prostor je zastropený dvojicí valených kleneb s lunetami, ty jsou vyraženy a vyztuženy klenutými pasy. Skladovací prostory ve vyšších patrech jsou tvořeny dřevěnými mezistropy. Střecha je novodobě snížena a zaplechována. V obvodových stěnách jsou prolomena menší ležatá okénka. Tato část objektu je patrně nejstarší, pochází snad ze 17. století. Velká stodola byla založena na terénu nad skladištěm. Zachován je novodobý přístavek patrně z konce 19. století se zámečnickou dílnou a turbínou . Mlýn je situován ve výrazné poloze pod návrším Hůrka, kde je rovněž areál, ve kterém probíhají známé Horňácké slavnosti.

Stav budov je havarijní, zčásti jsou již zcela zbořeny. Bývalá stodola v terénu nad skladištěm je v ruinách, stojí pouze štítové zdi. Vstup do mlýnice je tak částečně zasypán. Stav kleneb v této nejnižší části stavby není závažněji narušen. Rovněž tesařské konstrukce nad těmito prostorami (bývalé skladiště či sýpka a obytné prostory) nejsou výrazně napadeny. Náhon je částečně funkční vzhledem k jeho využití pro novou vodní elektrárnu postavenou níže mimo památkově chráněný areál. V mlýnici je zachován fragment stolice a několik mlýnských kamenů.


Související ohrožené památky

Barokní sýpka je datovaná letopočtem 1735 umístěným na vstupním portále. Nad portálem se nachází kamenná kartuš s erbem louckého kláštera, který...