Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) navazuje na předchozí program NAKI, s nímž se v letech 2016 a 2017 překrývá a který rozvíjí. Byl schválen usnesením vlády č. 11 ze dne 2. ledna 2014 na základě meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (usn. vlády č. 886/2013).

Za nezměněných podmínek poskytování podpory ve vztahu k předchozímu programu NAKI nezakládá ani program NAKI II veřejnou podporu.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) ke stažení (PDF, 268 kB)


Hlavním cílem předkládaného projektu je usnadnit identifikaci, dokumentaci a ohodnocení hodnoty stop opracování na historických kamenných objektech. Pro tyto...

Cílem projektu je: 1. Multidisciplinární výzkum památek v krajině moravských a slezských Sudet, ohrožených aktuální kůrovcovou kalamitou, resp. následnou...

Projekt konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Národní knihovny ČR (NK ČR) navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních...

Hlavním cílem projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického štukatérství v období do roku 1620 na našem území, které je v...

Projekt je rozdělen do tří samostatných výzkumných záměrů, které se však prolínají a doplňují. První část se zaměří na zpracování projekčních a...

Cílem navrhovaného multidisciplinárního projektu je vyvinout metodologii pro bezpečné použití bezpilotních helikoptér při mapování interiérů a exteriérů...

Dálkový průzkum včetně letecké archeologie patří k nejdůležitějším způsobům získávání informací o archeologických lokalitách a historických...

Na základě detailní, multioborové dokumentace a výzkumu minimálně 1000 zvonů a zvonových stanovišť vytvořit komplexní soubor nástrojů pro metodiku...

Projekt řeší otázku, jak v době nových médií a tzv. tekuté modernity systematicky utvářet a dlouhodobě podporovat aktivní postoj veřejnosti k ochraně...

Hlavním cílem projektu je zkoumat, poznat a definovat faktory, které formovaly proměnu středověkého venkovského kostela v následujících staletích. Rozpoznat,...

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum historických textilních památek, zvláště obřadních textilií používaných v křesťanské bohoslužbě (tzv....

Kvalitní řemeslně zpracované výrobky byly, částečně jsou a doufejme, že nadále budou nedílnou součástí životního stylu. Jsou jedním ze signifikantních...

Projekt si klade za cíl přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií pro specifickou skupinu technických...

Projekt se zaměřuje na vnitřní tepelně izolační systémy vhodné pro oblast architektonického dědictví. Hlavním cílem je objektivní a nezávislé...

Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny (HKK) s památkovým potenciálem.

Hlavním cílem projektu je přinést nové poznatky o formování národní identity syntetickým pohledem na dosud nepoznanou stránku historie města Telč. Projekt...

Projekt vychází z dlouhodobé potřeby systematicky řešit souhrnný odborný výzkum a zpracování výtvarného umění středověku a rané renesance v oblasti...

Výzkumný projekt NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče navazuje na projekt NAKI Industriální dědictví Moravy a Slezska, zhodnocuje...

Hlavním cílem projektu je provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu...

Architektura 60. a 70. let 20. století představuje v památkové péči poměrně mladé a stále ještě nedoceněné téma. Dosud bylo primárním úkolem co...