Nabídka pro osoby s handicapem

Speciální nabídka pro osoby na vozíčku, s omezením pohybu, neslyšící, nedoslýchavé, nevidomé a slabozraké na vybraných objektech Národního památkového ústavu.

Hrad a zámek Bečov nad Teplou

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Hradozámecký areál je díky své členitosti hůře přístupný pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí. S pomocí schodolezu je hlavní trasa s relikviářem přístupná vozíčkářům.
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO
 • Nevidomí a slabozrací
  Nevidomým nabízíme možnost speciální prohlídky okruhu relikviáře svatého Maura, která je postavena na dotykovém modelu relikviáře ve velikosti 1:1. S tímto modelem za vámi můžeme také téměř kamkoliv přijet a výklad upravit podle vašich potřeb. 
  Informace o dostupnosti objektu zámku pro návštěvníky se speciálními potřebami vypracoval jako součást bakalářské práce Ivan Kalkin.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Benešov nad Ploučnicí

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO, s asistencí (mírný schod)
  Bezbariérové toalety: ANO (přístupné velkou branou Horního zámku)

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Bítov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Návštěvníkům je bezbariérově přístupné I. a II. nádvoří. Na druhém nádvoří pak restaurace, dva výstavní sály se sezonními výstavami a prodejna upomínkových předmětů. Dále vedle restaurace také toalety  pro bezbariérový vstup situované na pánských i dámských toaletách. 
  Vstup do kaple s třemi schody z nádvoří.
  Příjezd - dostupnost: k hradu vede asfaltová cesta o podélném sklonu 14 %, po předchozí domluvě je umožněno občanům s těžším handicapem zajet ke vstupní bráně
  Vyhrazené parkování: ANO, placené parkoviště 600 m od vstupu
  Dostupnost pokladny: ANO, s asistencí (mírný schod)
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Bouzov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Návštěvníci na vozíku se s dopomocí dostanou až na II. nádvoří hradu. Toto je možné po předchozí dohodě s pracovníkem pokladny. Nejedná se o prohlídkovou trasu.
  Příjezd - dostupnost: od parkoviště vede asfaltová cesta se sklonem 4 % dolů k bráně do parku před hradem, za touto branou pokračuje asfaltová cesta do kopce se sklonem až 7 %.
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO, po hrubých kamenech

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Březnice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Interiéry zámku Březnice nejsou vzhledem ke svému dispozičnímu uspořádání bezbariérově přístupné. Venkovní areál zámku (parkánová zahrada, bylinková zahrada a anglický park) jsou bezbariérově přístupné.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

Synagoga Březnice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost:
   ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Bučovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Značná část expozice se nachází v přízemí zámku (kromě kaple), ovšem vůči terénu náměstí je značný rozdíl, který je zdolatelný pouze po schodišti. Schodištěm se sestupuje i do zámecké zahrady.
  Vyhrazené parkování: ANO, po předchozí domluvě lze zaparkovat před vedlejším vstupem
  Dostupnost pokladny: ANO, pomocí mobilních dřevěných ližin

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Buchlovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přistup je do zámku i parku.
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO, ale s bariérovým přístupem

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Červená Lhota

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérově přístupné je pouze nádvoří zámku.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO (vzdálené 200 m)
  Dostupnost pokladny: 2 schody
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Červené Poříčí

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámek Červené Poříčí má bezbariérové pouze nádvoří a zahradu (bez zpevněných cest). Na nádvoří je veřejná toaleta pro handicapované. Je možný vstup do pokladny zámku a za pomoci osob v jejich okolí i do zvýšeného přízemí prohlídkové trasy Zámek.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad a zámek Český Krumlov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámecký areál je pro handicapované návštěvníky velmi těžko dostupný, bezbariérové vstupy má pouze zámecká zahrada. 
  Příjezd - dostupnost: obtížné, pouze s doprovodem
  Vyhrazené parkování: pro označená vozidla vyhrazen prostor na I. zámeckém nádvoří
  Dostupnost pokladny: pokladna pro zámecké interiéry - II. nádvoří - dostupná, pokladna Hradní muzeum a věž - obtížně dostupná
  Bezbariérové toalety: na I. nádvoří, v prostoru pokladny II. nádvoří, na IV. nádvoří
  Rampa: pro Hradní muzeum

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Dačice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Na zámku uvítáme a provedeme všechny handicapované návštěvníky. Po předchozí domluvě Vám rádi pomůžeme s vozíkem do a z prvního patra expozice, ostatní části expozice jsou bezbariérové.
  PARKOVÁNÍ
  Před zámkem se nachází parkoviště s asfaltovým povrchem, kde jsou pro vozíčkáře vyhrazena dvě parkovací místa.
  VSTUP DO OBJEKTU
  Z druhé strany zámku, cca 100 m od parkoviště. Přístup je po mlatové cestě s drobnými kamínky.
  POKLADNA
  Vstup z průjezdu zámku, dvoukřídlé dveře jsou bez prahů. V pokladně naleznete kromě vstupenek i bohatou nabídku suvenýrů a propagačních předmětů.
  KAVÁRNA
  Kavárna zámku není bezbariérová, ale v letních měsících funguje venkovní zahrádka a mimo to můžete využít zvonku v průjezdu k přivolání obsluhy, která Vám se vstupem do kavárny pomůže.
  VENKOVNÍ PLOCHY, CESTY
  Parkoviště  má asfaltový povrch, podél je dlážděný chodník s nízkým nájezdem. Cesty zámeckého parku jsou zpevněné, štěrkové nebo pískové. Vstup na trávník dovolen. Nádvoří zámku je dlážděné nerovnými kamennými deskami.
  POHYB PO BUDOVĚ - TRASA
  Vstup na trasu přes zámecké nádvoří. Z nádvoří do budovy: 2 stupně (10 + 10 cm) + zvýšený práh (2 cm). Přízemí zámku bezbariérové (vstup do expozice dvoukřídlými dveřmi přes zvýšený práh 3 cm).
   Do 1. patra zámku vede široké, rovné, dvouramenné schodiště s podestou (19 + 19 stupňů). Návštěva 1. patra je možná po předchozí domluvě o zajištění asistence. Po překonání schodiště je pohyb bezbariérový.
  WC PRO VOZÍČKÁŘE
   V přízemí u pokladny (šířka dveří 60 cm, bez madel).

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Duchcov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Bezbariérový vstup je možný na nádvoří a do expozic v přízemí zámku (Okouzleni antikou). Oba hlavní prohlídkové okruhy se nacházejí v prvním patře zámku, je tedy nutné zdolat schody. Před návštěvou prosím kontaktujte správu objektu, návštěvník si musí sám předem zajistit pomoc při pohybu v zámku (pomoc s vynesením vozíku atd.). Po domluvě lze na prohlídkovou trasu vypůjčit přenosnou skládací židličku. Bezbariérové WC je přístupné z vestibulu, naproti pokladně.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

 • Nevidomí a slabozrací
  Pro objednané skupiny lze zajistit prohlídku zámku s využitím haptických pomůcek pro nevidomé návštěvníky.

 • Neslyšící a nedoslýchaví
  Neslyšícím návštěvníkům je možné poskytnout texty v českém jazyce (k dostání na pokladně).

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad a zámek Frýdlant

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Parkování je možné na parkovišti nedaleko objektu. Pro osoby s omezením pohybu je přístupné pouze nádvoří, případně přízemí objektu. Prohlídkové trasy obsahují velké množství schodů. Objekt nemá bezbariérové toalety.
 • Nevidomí a slabozrací

  Osobám nevidomým a slabozrakým nabízí hrad a zámek haptický půdorysný model hradu a zámku - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Grabštejn

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Při domluvě předem a zajištění vlastní asistence lze využít výtah a handicapovaný návštěvník si tak může prohlédnout byt nadlesního, kapli sv. Barbory, byt a kancelář úředníka, sál předků a zámecký pokoj. Parkování přímo před hradní branou je nutno domluvit předem (průjezd přes vojenský prostor AČR).

  Ze spodního parkoviště pro návštěvníky vede nezpevněná stezka k hradu, nevhodná pro invalidní vozíky. Pro osoby s omezením pohybu je bezbariérově přístupné pouze nádvoří a toalety. Prohlídkové trasy obsahují schody a prahy, shodně tak hradní pokladna.

 • Nevidomí a slabozrací

  Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcky:
  - haptický půdorysný model hradu - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází,
  haptickou "knížku" - obsahuje základní informace o historii hradu a také soše svaté Barbory v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení erbu Clam-Gallasů, pohledu na hrad a sochy svaté Barbory.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Hluboká nad Vltavou

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Náš zámek má umožněn bezbariérový vstup na 4 prohlídkové okruhy, do parku, zahrad a na zámecké nádvoří. K dispozici je i WC pro vozíčkáře.

  Prosíme návštěvníky, aby o vozíčku předem informovali zaměstnance zámku, pokud se chystáte navštívit některou prohlídkovou trasu.

  I. prohlídková trasa (Reprezentační pokoje) se nachází v prvním patře, ale je možné vozíček vynést za pomocí asistenta a zařízení pro překonání schodů. Trasa je dále kompletně přístupná.

  II. prohlídková trasa (Soukromé apartmány) je bezbariérová z první poloviny, která se nachází v přízemí.

  III. prohlídková trasa (kuchyně) je přístupná kromě kanceláře kuchařky a části chodby.

  VI. prohlídková trasa (Zimní) je plně bezbariérová.


  Tři parkovací místa pro osoby disponujícími Parkovacím průkazem pro zdravotně postižené jsou cca 300 m od zámku, za Alšovou jihočeskou galerií.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad a zámek Horšovský Týn

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Hrad a zámek Horšovský Týn má bezbariérové pouze hlavní nádvoří a s trochu pomoci veřejné toalety - toaleta pro handicapované je zařazena do stavebního plánu. Lidem handicapovaným je umožněn vstup na prohlídku za současné pomoci osob v jejich okolí.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: částečně

Kostel Všech svatých v Horšově

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost:
   ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Hořovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámecké interiéry se nacházejí v prvním patře a nejsou bezbariérové.
  Zámecký park je přístupný bez omezení (mlatové cesty).
  Výstava her a hraček malých aristokratů je umístěna v přízemí a je přístupná s dopomocí, po překonání jednoho schodu.
  Do zámecké kavárny CAFÉ HANAU vede také jeden schod.
  Na zámku není bezbariérové WC.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Hradec nad Moravicí

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  V přízemí budovy Bílého zámku je zpřístupněna část okruhu bez bariér, která nabízí k prohlídce prostory tzv. velkého hostinského apartmá - pánský salon, pánská ložnice, dámská ložnice, dámský salon, dále lovecký salon nebo-li Hubertovu světnici, která sloužila jako přijímací salon. Odtud můžete nahlédnout do zámecké kaple. Z Hubertovy světnice ústí bezbariérový výstup do nádvoří Bílého zámku. Ve vstupní chodbě v jižním křídle Bílého zámku naleznete bezbariérovou toaletu. Klíč vydá průvodce na požádání.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Hrádek u Nechanic

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Parkování pro handicapované (2 místa) se nachází asi 50 metrů od bočního vchodu (parkoviště pro zaměstnance u tzv. severní brány). Pokladna je bezbariérová, v objektu je k dispozici samostatná toaleta pro handicapované. Bezbariérově přístupné je nádvoří a samostatný prohlídkový okruh v přízemí zámku (k dispozici nájezd do východní chodby).

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Hrubý Rohozec

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Parkoviště se nachází cca 100 m od zámku. K zámku vede oblázková cesta zámeckým parkem, která může být problematická pro vozíčky i chodítka. Nádvoří je kryté dlažbou a je přístupné pro osoby s omezením pohybu. Pokladna a zámecká kavárna jsou přístupné, objekt nemá bezbariérové toalety. Prohlídkové trasy nejsou bezbariérově přístupné.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Jezeří

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Snažíme se maximálně vyhovět a vyjít vstříc i handicapovaným. Po předchozí domluvě je možné zajistit vstup do zámku z hlavního nádvoří, a tím umožnit absolvování alespoň části prohlídkového okruhu v úrovni přízemí zámku.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad a zámek Jindřichův Hradec

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Na I. nádvoří se nachází toalety, které jsou bezbariérové a jedna z kabinek má parametry pro osoby odkázané na invalidní vozík.

  Cesta z I. na III. nádvoří je dlážděna kameny, tzv. “kočičími hlavami“. Cesta od I. brány doprostřed III. nádvoří (vrchol stoupání) je dlouhá 100 m a převýšení je cca 7,5 m (cca 7,5 % stoupání). Ke zdolání této cesty potřebují obvykle osoby na vozících bez pohonu kol asistenci.

  Pokladna a obchod se suvenýry se nachází na II. nádvoří. Vstup do pokladny není bezbariérový. Práh dveří je oproti úrovni nádvoří a úrovni podlahy v prostoře pokladny značně zvýšen – dva schody zvenčí a dva schody zevnitř.

  Jedna ze zdejších tří standardních prohlídkových tras, III. okruh – interiéry 18. a 19. století, je s menším omezením dostupná pro osoby na invalidním vozíku. Vstup se nachází na III. nádvoří (viz zmíněné převýšení). Překážkou jsou 3 delší schody u vstupu (nejvyšší z nich má 15 cm). Uvnitř prohlídkové trasy je jeden 10 cm renesanční zvýšený práh. Ostatní prahy ve dveřních otvorech jsou nižší (do 5 cm). Nejužší dveřní otvor je široký 98 cm. K prohlídkové trase C patří návštěva hudebního pavilonu Rondelu. Vstupní dveře mají práh vysoký 7-8 cm a otevřené dvoukřídlé dveře skýtají prostor o 127 cm šíře. K Rondelu lze zajet také rovnou ze III. nádvoří. Dveře vedoucí ze III. nádvoří skrz Velké arkády k Rondelu jsou široké 1 m, práh dveří je vysoký cca 1 cm.

  Další prostory nacházející se v úrovni nádvoří jsou kaple sv. Ducha. Vedou do ní dva schody, vyšší z nich má 10 cm. V úrovni nádvoří se nachází také pozdně gotická Černá kuchyně. Otvor vstupních dveří je široký 1 m, práh dveří je kvůli snižujícímu se vnějšímu terénu na jedné straně vysoký cca 5 cm, na druhé až 12 cm.

  Uvedené interiéry (trasa C, Rondel, kaple sv. Ducha a Černá kuchyně) lze zkombinovat do většího či menšího prohlídkového okruhu, jedná-li se o skupinu, ne o jednotlivce, a to po předchozím projednání se Správou hradu a zámku. Rovněž můžeme v rámci našich momentálních možností pomoci překonat zmíněné schody u vstupů do přízemních prostor.

  Kulturní události pořádané na nádvořích zámku jsou pro osoby na invalidních vozících dostupné.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Karlštejn

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bez asistence další osoby je na hradě Karlštejně možno navštívit bohužel pouze hlavní nádvoří. Další exteriéry a především expozice středověkého hradu jsou pro vozíčkáře přístupné pouze s doprovodem, který zajistí především vynesení a snesení z patra a do patra. Management hradu Karlštejn doporučuje domluvit se na takové prohlídce dopředu. S ohledem na roční období a intenzitu návštěvního provozu lze vyhradit speciální čas, aby nebyla skupina časově omezována. Kontaktuje proto, prosím, naše rezervační oddělení na tel. 311 681 617. 

  Podlaha interiérů je hladká, dlážděná. Schody v interiérech i exteriérech hradu jsou velmi vysoké. Schodiště jsou opatřena zábradlím. Na I. okruhu je celkem 192 schodů (95 nahoru a 97 dolů), na II. okruhu je celkem 459 schodů (222 nahoru a 237 dolů). Z nádvoří do studničního areálu vede 73 schodů a stejnou cestou je nutno se vracet. Hrad není opatřen žádným výtahem.

  Parkoviště se nachází v obci Karlštejn. Hrad je odtud vzdálen necelé 2 km do kopce. Lidé s tělesným postižením však mají možnost využít parkoviště určené pro svatby, které se nachází v bezprostřední blízkosti hradu (cca 300 m od hlavní brány po asfaltové cestě téměř po rovině). Vůz však musí být opatřen patřičným označením. Označené vozy vozíčkářů pak mohou projet i pěší zónou v Karlštejně až na vyhrazené parkoviště u hradu – pro svatby (asi 200 metrů od vstupní hradní brány). Nejvyšší povolená rychlost v pěší zóně je 20 km/h.

  Od první hradní brány stoupá prašná, místy kamenitá cesta k druhé bráně a skrze ni na hlavní nádvoří. Na cestě mnohdy vystupují části skalního masivu, na kterém Karlštejn stojí. Tato skutečnost, stejně jako fakt, že cesta stoupá v mírném kopci nahoru, může vyžadovat asistenci třetí osoby. Povrch nádvoří je tvořen z hladkých kamenů.

  Toaleta se nachází v suterénu Císařského paláce, je uzpůsobena pro potřeby vozíčkářů, avšak není úplně bezbariérová. K toaletám je nutné zdolat několik nízkých a dlouhých (původně jezdeckých) schodů (cca 10–15 cm vysokých). Toaleta je volně k dispozici v době, kdy je areál hradu zpřístupněn veřejnosti. Jedna z kabinek je přizpůsobena přímo pro potřeby tělesně postižených osob.

  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Klášter Kladruby

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Prohlídková trasa Základní okruh je bezbariérově přístupná.
  Příjezd - dostupnost: příjezd možný přímo do areálu kláštera (po domluvě v pokladně objektu)
  Vyhrazené parkování: povrch neoznačeného parkovacího místa je štěrkovitý, přístup odtud k hlavnímu vstupu je přes silnici bez přechodu pro chodce o příčném sklonu 8 % 
  Dostupnost pokladny: k pokladně vedou 3 schody (výška schodu 17,5 cm, hloubky 30 a 45 cm), jednokřídlé vstupní dveře otevíratelné dovnitř (průjezdová šířka 106 cm) bývají v otevírací době také otevřeny

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Konopiště

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  1. okruh — přístupný po širokém schodišti (cca 40 stupňů), vlastní prohlídková trasa v úrovni 1. patra, pro výstup po schodišti lze využít schodolez Liftkar PT Universal 160. Upozorňujeme, že z technických důvodů lze na jednu prohlídku vyvézt max. dva vozíčky (baterie se musejí dobíjet)

  WC s bezbariérovým přístupem halou před prodejnou vstupenek.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Kozel

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Celý areál zámku a všechny návštěvnické okruhy jsou plně bezbariérové. Tělesně postiženým návštěvníkům doporučujeme využít služeb poskytovaných Správou zámku Kozel.
  Vyhrazené parkování: přímo v areálu, cca 150 m od budov
  Dostupnost pokladny: jeden schod, možnost mobilní rampy
  Bezbariérové toalety: ANO
  Rampy a mobilní rampy: ANO
  Schodolez: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Krakovec

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Jelikož ne všichni lidé se mohou pohybovat jak by, kde by, kdy by chtěli a k tomu po vlastních nohou, je zapotřebí Ty, jichž se ono určité omezení týká, informovat o možnostech dosažitelnosti v naší "Chalůpce". Samozřejmě, že nejvíce jde o lidi s rozmanitým omezením či poškozením vlastního pohybu, nebo o děti lebedících si v kočárcích.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Krásný Dvůr

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Možnost prohlídky jen po předešlé rezervaci, park a nádvoří jsou bezbariérové.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Kratochvíle

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  KOSTELPřístup ke kostelu z jižní strany: nejprve 3 stupně (16 + 16 + 16 cm) nebo sjezd  z bočního svahu (délka cca 1, 5 m). - pouze s pomocí průvodce, pak přímo vstup do kostela z jižní strany: 1 stupeň (6 cm). Obtížněji přístupné pro mech. vozíky, pro klienty na el. vozíku pouze náhled ze zahrady, event. s náročnější pomocí doprovodu možnost přenesení klienta do kostelní lavice. Vstup ze severní strany, ze zahrady: 3 stupně (14 + 18 + 17 cm). Pro klienty na elektrickém vozíku možný částečný náhled do kostela ze zámecké zahrady.

  VILApřízemí - vstup dvoukřídlými dveřmi, 1 stupeň (6 cm). Přízemí je jen částečně přístupné i pro klienty na elektrickém vozíku. (zvýšené prahy 6 cm). Po telefonické domluvě možná prohlídka renesančních interiérů 1. patra vily. Zde bude nutná pomoc průvodce s vynesením mechanického vozíku po schodech. (s vynesením do patra Vám pracovníci správy zámku, po předchozí domluvě u pokladny a při zohlednění aktuálních provozních možností, rádi pomohou). Po zdolání schodiště s podestou (16 + 11 stupňů) pohyb po 1. patře téměř bezbariérový (zvýšené kamenné prahy do 9 cm). Přístup do patra není možný pro elektrické vozíky.

  ZAHRADA: bezbariérová, cesty se zpevněným pískovým (mlatovým) povrchem. Přístupnost velmi dobrá, v některých částech jsou kamenné stupně, které však lze velmi dobře objíždět jinou trasou.

  Příjezd - dostupnost: v případě pohybového handicapu správa zámku umožňuje příjezd až ke vstupní bráně na vystoupení
  Vyhrazené parkování: vzdálenost parkoviště od objektu - cca 200 m. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají parkování zdarma. Po zaparkování je nutné překonat vzdálenost k objektu. V případě nutnosti je možné dojet přímo ke vstupní bráně k vystoupení. Řidič, nebo doprovod poté odváží auto zpět na parkoviště.
  Dostupnost pokladny: pokladna je dostupná přímu u vstupu do objektu v přízemí se zvýšeným prahem
  Bezbariérové toalety: v předzámčí veřejné WC uzpůsobené pro vozíčkáře - s podpůrnými madly

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Květná zahrada Kroměříž

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zahrada je bezbariérová.
 • Nevidomí a slabozrací
  K dispozici haptický model.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Křivoklát

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  1. nádvoří je bezbariérové.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hospitál Kuks

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Vyhrazené parkoviště pro handicapované (2 místa) se nachází na parkovišti ze směru Brod n/L, Slotov. Objekt má bezbariérovou pokladnu, bylinkářství a toalety. Bezbariérově přístupný je celý areál hospitálu včetně bylinkové zahrady, na cestičkách může hrozit zapadání kol vozíčku (doporučena asistence). Prohlídkové okruhy (s výjimkou Šporkovské hrobky) jsou plně přístupné pro osoby s omezením pohybu, k dispozici je výtah.
 • Nevidomí a slabozrací

  Osobám nevidomým a slabozrakým nabízí hospitál haptickou "knížku", která obsahuje základní informace o historii objektu a také soše Lehkomyslnosti (z cyklu Braunových Ctností a Neřestí) v Braillově písmu, doplněna je o haptický plán areálu hospitálu a bylinkové zahrady, vyobrazení sochy Lehkomyslnosti a erbu rodu Šporků.
  Hospital Kuks získal za haptickou knížku Cenu Adolfa Heyduka 2021.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Kunětická hora

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Od 30. dubna 2021 je na Kunětické hoře zpřístupněn nový okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Tento okruh je z velké části bezbariérový, je zde zabudován i bezbariérový výtah, který návštěvníky vyveze do obou pater budovy. Z vestavby s expozicemi se na vozíku lze dostat ještě do prvního patra šesté brány, konkrétně do Jurkovičova Zeleného salonku. Do vyšších pater brány pak vede dřevěné schodiště se zábradlím. Na tomto okruhu jsou také bezbariérové toalety.

  Po předchozí domluvě lze výjimečně parkovat u hradní brány, jinak vede ze záchytného parkoviště pro návštěvníky poměrně prudce stoupající asfaltová silnice.

   Hrad má také bezbariérovou pokladnu, další hradní toalety jsou bez schodů, ale nejsou svou šířkou uzpůsobeny pro osoby na vozíčku. Bezbariérově je dostupné  hradní nádvoří, další prohlídkové trasy obsahují schody a další nerovnosti.

  Z důvodu stavební obnovy je do roku 2023 zpřístupněna pouze nová trasa Dušan Jurkovič, básník dřeva, viz výše.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Kunštát

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost:
   k zámku se stoupá po asfaltové komunikaci o podélném sklonu až 13 %, povrch cesty se v oblasti vysázených habrů mění ve štěrkový, po předchozí domluvě lze autem zajet až před vstup do areálu zámku
  Vyhrazené parkování: ANO, po domluvě se správou objektu
  Dostupnost pokladny: ANO, s dopomocí (nutno překonat práh)
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Kynžvart

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámek a všechny prohlídkové okruhy jsou plně bezbariérové.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO
  Výtah: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Landštejn

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Hrad Landštejn je zřícenina a tomu odpovídá i možnost pohybu po ní. S vozíkem je možné se dostat až na nádvoří, ale pouze s asistencí. Další části hradu jsou přístupné pouze po schodech.
  Vyhrazené parkování: ANO, před hradem
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Lednice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérově přístupný je skleník a základní okruh.
  Příjezd - dostupnost: přístup od parkoviště k zámku je po malých kostkách, s příčným (místy až 6 %) i podélným (8 %) sklonem
  Vyhrazené parkování: ANO, dvě vyhrazená parkovací stání

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Lemberk

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Po dohodě lze parkovat na bližším, horním parkovišti před zámkem. K pokladně je potřeba překonat zvýšený práh, toalety nejsou bezbariérové a jsou umístěné v suterénu u bývalé konírny, kam vede řada schodů. Bezbariérově si lze prohlédnout zámecké nádvoří, s asistencí a s pomocí nájezdů lze zpřístupnit místnosti v přízemí (prohlídková trasa Provozní prostory zámku).
 • Nevidomí a slabozrací

  Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí zámek následující pomůcky:
  - haptický půdorysný model zámku - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází,
  - haptická "knížka" - obsahuje základní informace v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Libochovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bez asistence další osoby je na zámku Libochovice možno navštívit pouze nádvoří, pamětní síň J. E. Purkyně a park. Další interiéry a především expozice zámku jsou pro vozíčkáře přístupné pouze s doprovodem, který zajistí především vynesení a snesení z přízemí do I. patra. Podlaha interiérů je hladká s dřevěnými parketami. Schody v interiéru jsou poměrně mírné. Schodiště je opatřeno zábradlím. Zámek nemá žádný výtah ani "schodolez".
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Lipnice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost: možnost individuálně se dohodnout se správou hradu a přijet až před hlavní bránu
  Vyhrazené parkování: ANO, parkoviště vzdálené 100 m

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Litice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Parkoviště se nachází 500 metrů pod hradem. Hrad Litice není vhodný pro osoby s omezením pohybu. K hradu vede strmá přístupová cesta, v samotném areálu je nerovnoměrný povrch a prohlídková trasa obsahuje množství schodů a dalších nerovností.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Litomyšl

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Do 100 m od zámku naleznete parkovací místa za poplatek. Do 300 m od zámku i parkovací místa bez poplatku. Pro autobusové zájezdy je možnost vysednout a opět nasednout na zastávce hromadné dopravy u zámku, odstavné parkoviště pro autobusy je u čerpací stanice Mol.

  Obě prohlídkové trasy se nacházejí v 1. patře. Návštěvníci s drobným pohybovým omezením pohodlně vyjdou po pozvolném jezdeckém schodišti a dále jsou pokoje bezbariérové. Vozíčky s vlastním asistentem je nutné vyvézt po pozvolném jezdeckém schodišti do 1. patra a dále jsou pokoje bezbariérové. (Pokud je to jen trochu možné, prosíme nahlásit návštěvu osoby na vozíčku předem na pokladně zámku, děkujeme.)
  Během prohlídky není možné se posadit.

  Doporučujeme také návštěvu exteriérů - francouzské zahrady a parku.

  V létě roku 2022 začne rozsáhlá obnova zámecké střechy, vybraných interiérů, restaurování sgrafit apod. Byť bude provoz zámku zachován, může dojít k dočasnému omezení pohybu ve vybraných částech areálu. Děkujeme za pochopení.

 • Nevidomí a slabozrací
  Zámek v Litomyšli nabízí jednotlivým nevidomým a zrakově postiženým návštěvníkům (nikoli skupinám a zájezdům) možnost zapůjčit si v pokladně tyto pomůcky:
  - haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budo
  - haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách
  - haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku
  - haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit

  Na podmínky zapůjčení (a rezervaci) je třeba se ptát předem na pokladně zámku +420 461 615 067. Děkujeme za pochopení a doufáme, že pomůcky zprostředkují další zajímavé informace návštěvníkům zámeckého areálu v Litomyšli.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Manětín

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Přístup do zámeckého areálu, stejně tak na toalety, je plně bezbariérový. Nádvoří je vydlážděno "kočičími hlavami", v zahradě a parku jsou cestičky pískované. Při vstupu do zámku je však potřeba překlenout schodiště do prvního patra, kde potom prohlídka pokračuje převážně po rovince. To znamená, že dva lidé musí vynést kolečkové křeslo po 30 schodech nahoru. Tuto možnost je vždy třeba individuálně domluvit s pracovníky na pokladně, zda se v objektu právě nachází osoba nebo osoby, které mohou pomoci. Vždy se snažíme vyhovět.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Milotice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup je pouze do parku a zahrady.
  Vyhrazené parkování: ANO, 100 m od prvního nádvoří
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Mnichovo Hradiště

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Památka je pro vozíčkáře zcela přístupná pouze s doprovodem zajišťujícím nejčastěji vynesení a snesení do patra a z patra.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Kostel je pro osoby s omezením pohybu přístupný – s dopomocí po překonání drobného schodu. 
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
 • Nevidomí a slabozrací
  Kostel nabízí haptické pomůcky zaměřené na vývoj architektury.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Náchod

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Po předchozí telefonické domluvě je možné parkovat na parkovišti pro zaměstnance, které se nachází na 4. nádvoří. Veřejné parkoviště se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od objektu zámku. Bezbariérově je přístupné pouze 3., 4. a 5. nádvoří zámku, prohlídkové trasy dostupné nejsou.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Náměšť nad Oslavou

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup je možný pouze do prvního zámeckého nádvoří a na hlavní plochu zámeckého parku.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o historický objekt, není bezbariérový přístup do interiérů možný. Všechny návštěvnické okruhy jsou ve vyšších podlažích zámku a jsou přístupné pouze po větším množství schodů.
  Po předchozí domluvě jsme schopni lidem na vozíku pomoci alespoň s návštěvou zámecké knihovny, kam je nutno překonat pět schodů točitého schodiště. Bližší informace rádi poskytneme na tel. č. 568 620 319.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Nebílovy

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup pro handicapované návštěvníky je možný pouze na nádvoří zámku hlavní zámeckou branou. S menší překážkou (kterou vám rádi pomůžeme zdolat) je také možné navštívit zámeckou galerii a kapli sv. Antonína.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Nové Hrady

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Areál nádvoří je přístupný bezbariérově.
  První prohlídková trasa: při vstupu je 13 schodů. Na trase jsou prahy a na několika místech jeden nebo dva menší schůdky. Při vstupu do věže je 9 schodů. Do knihovny vedou další schody (32), které jsou částečně točité a úzké takže se tam vozík nedostane. Při odchodu je dalších 15 schodů. Prohlídka 1. trasy je tedy částečně možná s dostatečně silným asistentem.
  Druhá prohlídková trasa: bezbariérově přístupná není, protože při odchodu je točité schodiště, kudy vozík neprojde.
  Příjezd - dostupnost: obecní parkoviště na náměstí - 217 m mírně z kopce
  Dostupnost pokladny: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Nový hrádek u Lukova

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Pro vozíčkáře je náročnější poslední, půlkilometrový úsek kamenité úvozové cesty ke zřícenině. Bezbariérový přístup je možný pouze na velké nádvoří mezi oběma hrady. V případě zájmu o prohlídku doporučujeme kontaktovat správu zříceniny, která se snaží vyjít vstříc a na požádání řeší specifické individuální potřeby handicapovaných.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Opočno

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Nejbližší vyhrazené parkování (1 místo) se nachází na Trčkově náměstí (cca 100m od vchodu do areálu), s kartičkou ZTP a ZTP/P je povolen vjezd do pěší zóny před vchod do areálu.

  Zájezdy handicapovaných osob si mohou vyzvednout povolenku vjezdu do pěší zóny na Informačním centru Opočno na Kupkově náměstí - povolení platí pouze pro vyložení a naložení osob, nikoliv pro parkování.

  Pokladna zámku je nedostupná pro vozíčkáře (úzké dveře), toalety jsou bezbariérové. Bezbariérově dostupné je pouze nádvoří zámku a sály v přízemí. Možná je rovněž návštěva části zámeckého parku. Prohlídkové trasy jsou přístupné pouze po schodištích.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Klášter Plasy

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost:
   ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: přistavíme dřevěný nájezd do chodby přízemí konventu
  Bezbariérové toalety: ANO
  Výtah: ano na předchozí objednání

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Ploskovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Pouze vstupní vestibul, umělé vodní jeskyně grotty a zámecký park. Více informací o bezbariérovém přístupu na zámek Ploskovice najdete na webových stránkách https://mapybezbarier.cz/cs, kde je podrobně popsán celý areál zámku.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
 • Neslyšící a nedoslýchaví
  K dispozici textový průvodce na všechny prohlídkové okruhy.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Přimda

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Příjezd - dostupnost:
   příjezd možný pouze pod hrad na parkoviště
  Vyhrazené parkování: parkoviště pro osobní automobily se nachází u Horského hotelu Kolowrat pod hradem, z něj je potřeba pokračovat cca 720 metrů po špatně udržované lesní cestě (výškový rozdíl je cca 110 metrů), parkování autobusů je možné na náměstí.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Rabí

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Hrad Rabí je dokladem gotického stavitelství, a proto tato zřícenina nikdy nebude plně bezbariérovým objektem.
  V současné době se hůře pohybující lidé, či osoby na invalidním vozíku dostanou s pomocí na velké nádvoří (cesta do dalších částí hradu je pro ně s ohledem na svažitý, kamenitý terén a velké množství schodů bohužel velice komplikovaná, ne-li nemožná).
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Raduň

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový vstup je možný do přízemí návštěvního centra v sýpce a do okrasné zahrady u oranžérie; pro návštěvu oranžérii je možné využít mobilní nájezdní plošiny. 

Zámek Ratibořice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Před hlavním vchodem do zámeckého parku je vyhrazeno 5 parkovacích míst pro osoby s omezením pohybu (vzdálenost k zámku cca 100 m). Zámek má bezbariérovou pokladnu i toalety. Pro vozíčkáře je dostupná část prohlídkové trasy v přízemí. S asistencí je možné absolvovat také naučnou stezku Babiččiným údolím.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Rožmberk

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Bezbariérový přístup je možný na nádvoří hradu.
  Hlavní prohlídkový okruh je přístupný po širokém schodišti, zahrnuje cca 40 schodů. V případě vlastních asistentů jej může absolvovat i osoba na invalidním vozíku. Na prohlídkové trase jsou k dispozici židle, které mohou obtížně pohybující se osoby využívat k odpočinku v průběhu prohlídky.
  Prohlídkový okruh  Soukromé pokoje zahrnuje cca 200 schodů, nedoporučujeme jej osobám s pohybovým handicapem.
  Příjezd - dostupnost: po předchozí domluvě se správou hradu je možné vozem přijet před hrad
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO
  Euroklíč: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Klášter Sázava

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup je do exteriérů na nádvoří a v severní zahradě, ale počítejte s mírnými nerovnostmi terénu a různými povrchy s drobnými kamínky a jemně modulovaným trávníkem.
  Hlavní prohlídkový okruh je s dopomocí přístupný (nutno překonat 2 schody).
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
 • Neslyšící a nedoslýchaví
  K dispozici textový průvodce.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Slatiňany

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámek nemá vlastní parkoviště, na městském parkovišti jsou vyhrazená stání pro handicapované. Od parkoviště vede stoupající stezka (možná potřeba asistence). Objekt má bezbariérovou pokladnu a toalety. Bezbariérově přístupný s dopomocí je také areál zámku a zámecká zahrada, překážku prohlídky interiérů tvoří schody.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Stekník

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  U okruhu Prohlídka zahrad je bezbariérově přístupná horní terasa.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Sychrov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Na parkovišti před zámkem jsou vyhrazená místa pro handicapované. Pokladna je dostupná pouze po překonání 2 schodů, toaleta je bezbariérová, ale k přístupu je nutná výpomoc obsluhy (přistavení rampy). Zámek má Euroklíč. Bezbariérově dostupné jsou všechny exteriéry zámku, čestný dvůr, nádvoří a zámecký park. Prohlídkové trasy nejsou bezbariérové (schodiště), výjimku tvoří trasa Zlatý poklad, která je bezbariérová.

 • Nevidomí a slabozrací
  Osobám nevidomým a slabozrakým nabízí hospitál haptickou "knížku", která obsahuje základní informace o objektu v Braillově písmu, doplněna je o haptická vyobrazení dominantních částí objektu.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Šternberk

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup na Základní okruh - Liechtensteinské sbírky. Pro vozíčkáře možnost parkování v prostorách hradního parku. Nástup na prohlídku z prostoru pod věží. Doprovod se při nákupu vstupenek dohodne s pokladní na zpřístupnění vstupu pro vozíčkáře. Bezbariérový vstup není určen pro kočárky s dětmi.

Hrad Švihov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup je na nádvoří a do venkovní části občerstvení. Pomocí nájezdu je možné navštívit výstavní sál, pokladnu a přízemí hradu. Díky plošině je přístupný i sál ve špýcharu, kde jsou pořádány některé kulturní akce.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO, rampa
  Výtah: ANO, pouze do sálu špýcharu

  Výběrový okruh Hrad bez bariér ZDE.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Telč

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Zámek Telč má bezbariérový přístup pouze do zámecké zahrady, na nádvoří zámku, zámecký park a expozice v zámecké galerii.
  Lidem handicapovaným je vstup na prohlídku umožněn za současné pomoci osob v jejich okolí.
  V areálu zámku se nachází i veřejné záchody pro handicapované lidi. Klíče je možné vyzvednout v pokladně zámku.
  Prohlídková trasa A se nachází v druhém patře, má 50 schodů nahoru a dolů. Prohlídková trasa B se nachází v prvním patře, má 25 schodů nahoru a dolů. Obě prohlídkové trasy jsou potom v jedné úrovni, jedná se pouze o výstup do expozice a o sestup.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Točník

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Toalety jsou upravené pro vozíčkáře.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
 • Neslyšící a nedoslýchaví
  K dispozici textový průvodce.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Trosky

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Vyhrazené parkoviště se nachází 750 m pod hradem, po domluvě je pro držitele karet ZTP a ZTP/P možnost vyjet až k hradní bráně. Cesta od parkoviště je velmi strmá a zcela nevhodná pro invalidní vozíky. Samotný areál hradu je velmi členitý s nezpevněným povrchem, s části jej tvoří také skalní podloží, k vyhlídkám vede množství schodů. Pokladna ani toalety nejsou bezbariérové.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Třeboň

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový přístup je na nádvoří zámku, do konírny, parku a Schwarzenberského sálu, s asistencí i trasa A.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO, v kavárně

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Valeč

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Bezbariérový je pouze vstup do zámeckého parku. Bezbariérové zázemí nabízí společenský sál ve správní budově zámku.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
 • Neslyšící a nedoslýchaví
  K dispozici textový průvodce.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Valtice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Bezbariérový přístup je umožněn do prostorů v přízemí zámku, což jsou informační centrum a obchod, čestné i vnitřní nádvoří včetně kavárny, vinotéky, WC. Bezbariérově se lze dostat také do zámeckého divadla, Zimní jízdárny, Španělské konírny a na zámecké terasy na městem Valtice.

  Hlavní prohlídkový okruh je v 1. patře zámecké budovy, není možno zajistit bezbariérový přístup.
  Vyhrazené parkování: ANO, 300 m od zámku
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Velhartice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Hrad Velhartice má bezbariérové horní i spodní nádvoří a vyhlídku do údolí říčky Ostružné. Lidem handicapovaným je umožněn i vstup na audiovizuální pořad o obnově a historii hradu. Bezbariérové toalety jsou v hradní restauraci na spodním nádvoří a na parkovišti.
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Velké Březno

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámek žel nemá bezbariérový přístup. Po předchozí včasné domluvě se správou zámku lze zajistit prohlídku 1. patra zámku, tedy Krátkého okruhu. 
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
 • Neslyšící a nedoslýchaví
  K dispozici textový průvodce.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Velké Losiny

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Pro imobilní návštěvníky nabízíme virtuální prohlídku zámku v promítací místnosti. Nádvoří a park jsou zcela bezbariérově přístupné. Po déle trvajících deštích mohou být některé cestičky v parku podmáčené.
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Veltrusy

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Vstup do zámeckých interiérů je jen částečně bezbariérový. Začátek a konec vzdělávacího okruhu Aristokracie lze obsloužit schodolezem.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: ANO
  Dostupnost pokladny: ANO
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Vimperk

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Nádvoří jsou volně přístupná v otevírací době zámku, je však třeba počítat s tím, že zámek (stejně jako město Vimperk) jsou v kopcovitém terénu. Nádvoří jsou zčásti vysypána štěrkem.
  Pro podrobnější informace o přístupu pro osoby s omezením hybnosti prosím kontaktujte správu zámku.
  Příjezd - dostupnost: autem a autobusem lze přijet přímo před zámek, ve výjimečných případech je možný vjezd autem do areálu
  Vyhrazené parkování: parkování je možné před vstupem do Dolního zámku, 100 m od zámku vzniká nové parkoviště
  Dostupnost pokladny: v 1. patře, dostupná pouze po schodech
  Bezbariérové toalety: nachází se na II. nádvoří, vpravo pod arkádou

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Vizovice

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Zámek nemá bezbariérový přístup na prohlídkové trasy A a B. Ostatní prostory jsou přístupné s drobným omezením (např. 1 schod). V areálu se nachází bezbariérové WC.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Vranov nad Dyjí

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Žádný z prohlídkových okruhů zámku není zcela bezbariérový.

  Přístupné venkovní prostory zámku jsou pro vozíčkáře snadno dostupné. Od vstupní brány přes renesanční most, po obě nádvoří včetně vyhlídky je areál bez schodů, přejet je nutné pouze zvýšené prahy. Povrch tvoří většinově písek, dlažba a beton.

  Prohlídka prvního okruhu Reprezentační interiéry je možná s asistencí tehdy, jestliže je zajištěno přenesení  mechanického vozíčku do prvního patra po dvouramenném vnitřním schodišti a následném snesení po širokém kamenném schodišti do nádvoří.

  V domku u hlavní brány je k dispozici vhodně upravené a modernizované sociální zařízení.

  Pro osoby se sluchovým postižením nabízíme zapůjčení tištěných textů k prohlídkovým okruhům.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Zámek Zákupy

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou
  Po předchozí telefonické domluvě je handicapovaným osobám umožněno parkovat na parkovišti pro zaměstnance, které se nachází cca 50 m od hlavní zámecké budovy. Veřejné parkoviště se nachází ve vzdálenosti cca 270 m od hlavní zámecké budovy. Pro vozíčkáře jsou přístupné exteriéry zámku včetně nádvoří a zámecký park. Prohlídkové trasy zámku ani toalety nejsou bezbariérové.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Klášter Zlatá Koruna

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  Do areálu kláštera je bezbariérový přístup. Do pokladny sice vede několik schodů, ale u vstupu do pokladny na nádvoří je umístěn zvonek, kterým se přivolá pokladní.

  Nabízíme bezbariérovou prohlídkovou trasu (Bývalý klášter + kostel) , která obsahuje nejvýznamnější interiéry a expozice kláštera.

  Více informací o přístupnosti kláštera naleznete na mapybezbarier.cz.
  Příjezd - dostupnost: ANO
  Vyhrazené parkování: na příjezdové cestě
  Bezbariérové toalety: ANO

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Hrad Zvíkov

 • Vozíčkáři a osoby se sníženou mobilitou

  MOŽNOSTI BEZBARIÉROVÉHO POHYBU

  Pro návštěvu vozíčkáře je potřeba asistence.

  PŘÍSTUP:
  Za obcí Zvíkovské Podhradí je parkoviště sloužící návštěvníkům hradu s vyhrazeným stáním pro invalidy. Parkoviště je placené, neprovozuje správa hradu.
  Z parkoviště vede asi 400 m dlouhá asfaltová cesta. Ve směru k hradu klesá.
  Pod parkovištěm je zákaz vjezdu (neplatí pro automobily s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou na zdraví nebo těžce pohybově postiženou).
  Před hradem je na cestě umístěna sklopná zábrana. Po domluvě se správou hradu je možné zábranu sklopit a umožnit vjezd na nádvoří před palácem.
  AREÁL:
  Cesta pokračuje přes celý areál hradu.
  V první části je povrch uježděný jemný štěrk. Od Písecké brány vede cesta po rovině na nádvoří před Královským palácem, z tohoto nádvoří klesá skrz Novou a Železnou bránu až k přístavišti pod hradem. Část od Nové brány k přístavišti je zrekonstruovaná. Klesání je ale kolem 15%.   
  V areálu je relativně dostupná zahrada za kaplí, prostranství pod terasami, kde se pořádají různá představení, a parkán.  
  Kvůli schodům nebo vyčnívajícím kořenům a kamenům jsou nedostupné čtyři vyhlídky, ale pohled na řeky se nabízí i z jiných míst - most před vstupem do hradu, vyhlídka za prodejnou suvenýrů.
  PALÁC:
  Prohlídky jsou samostatné bez průvodce.
  Před vstupem do paláce kovová rohožka v podobě rampy.
  Pokladna se nachází vpravo za průjezdem s hladkou kamennou dlažbou.
  Na nádvoří je  hrubá kamenná dlažba, v arkádovém ochozu hladká, oproti nádvoří o 1 stupeň zvýšená. Odtud jsou přístupné přízemní místnosti (expozice archeologických nálezů, galerie pro sezónní výstavy a obřadní síň) přes zvýšené kamenné prahy, mezi místnostmi je někde rozdíl 1 stupeň.   
  Dále jsou zde průhledy do sklepů, část sklepů je přístupná po dřevěném schodišti. První patro je přístupné po jednoramenném kamenném schodišti. Arkádový ochoz v patře má cihelnou podlahu. Z něho jsou přes zvýšený práh přístupné terasy s hladkou kamennou dlažbou (u býv. Královské síně je navíc jeden schod).     
  Z interiérů je přístupná Služební síň, Jídelna, Rytířský sál a Přípravna. Mezi místnostmi jsou nízké kamenné prahy, na podlaze je keramická dlažba. Za Přípravnou je ještě o jeden schod níž Taneční síň. Z Taneční síně vede dřevěné schodiště do patra Hlízové věže (jedno jeho rameno navíc zúžuje východ zpět na arkády). Z patra věže stoupají strmé kamenné schody v síle zdi a pak novodobé betonové až na její vrchol - vyhlídku.
  V závěru prohlídkové trasy je z arkádového ochozu přístupná kaple - přes jeden stupeň do předsíně a jeden z předsíně do kaple. Ke kapli ještě přiléhá sakristie, do níž se vchází přes kamenný práh a jeden schod.  
  Do přízemí se návštěvník vrací po stejném schodišti.
  SLUŽBY:
  WC: Veřejné toalety jsou umístěné v parkánu proti Železné bráně. Nachází se zde i bezbariérov WC. Provozní doba je stejná jako u Královského paláce.
  PRODEJ: Prodejna suvenýrů se nachází na nádvoří před palácem. Prodejní okénko je bezbariérově přístupné.
  OBČERSTVENÍ: V letních měsících je v provozu rychlé občerstvení. Prodejní okénko je přístupné průchodem v kamenné zdi.
  DIVADLO: V letních měsících se na Zvíkově pořádají divadelní a šermířská vystoupení. Nejčastěji na travnatém prostranství pod terasami paláce přístupném z hlavní cesty. Některá představení se konají na nádvoří paláce.
  LODNÍ DOPRAVA: Přístaviště se nachází hned pod hradem. Na parník se vstupuje z mola pod schodištěm. Více k lodní dopravě ZDE.

WEBOVÉ STRÁNKY OBJEKTU

Den bez bariér

Národní památkový ústav tradičně pořádá Den bez bariér, při kterém jsou vybrané objekty cíleně zpřístupněny zdravotně znevýhodněným. 

Den bez bariér 2022

Císařský zámek Zákupy se stal dějištěm tohoto projektu v pondělí 12. září – ve spolupráci s paní Marcelou Ježkovou z NRZP Libereckého kraje přivítali zaměstnanci zámku v čele s jeho kastelánem Vladimírem Treglem více jak 120 osob s různým typem postižení a seznámili je s historií Zákup. Pomocí schodolezu se do pater zámku dostaly osoby imobilní, pro osoby nevidomé byly připraveny předměty k osahání, zámek navštívila i skupina osob postižená ztrátou sluchu a výklad tak byl podán ve znakovém jazyce. Součástí prohlídky byla i kuchyně v přízemí zámku.

Ke stažení

Poslední aktualizace: 12. 5. 2022