Informační systémy

Nemovité památky

Jde o stavby, pozemky a další historická cenná díla, spojená pevným základem se zemí. Vedle hradů, zámků a tvrzí to jsou také kostely, kláštery, kaple, fary, městské domy a paláce, venkovská lidová architektura, technické a průmyslové stavby, divadla, muzea, morové sloupy, křížky, boží muka apod.

Necelých 39 tisíc z celkového množství cenných staveb a areálů je chráněno jako nemovitá kulturní památka (téměř 49 tisíc kulturních památek movitých). Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).

Kulturní památky jsou hodnotná díla a jejich zachování je v zájmu celé společnosti. Proto jsou ze zákona chráněny systémem státní památkové péče. Pro vlastníka to může znamenat některá omezení, v důsledku to však pomůže zachovat na jeho majetku to nejhodnotnější.

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek, tedy Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP), v němž jsou jednotlivé památky zapsány pod tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc (dům, svícen), tak i celý soubor složený z více objektů (například zámecky areál tvořený zámkem, hospodářskou budovou, zahradním altánem a parkem se sochařskou výzdobou) či předmětů (např. mobiliář kostela obsahující 2 svícny, kropenku, kalich a monstranci), jichž mohou být i tisíce (pro zajímavost: mobiliář Pražského hradu obsahuje na 13 tisíc předmětů). Počet rejstříkových čísel kulturních památek (v současnosti téměř 88 tisíc) tedy neudává automaticky počet chráněných předmětů – ten je mnohonásobně vyšší.

Evidence kulturních památek je vedena jak v podobě papírových evidenčních listů v kartotékách, tak i ve formě digitální v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog. Údaje o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné.

Geoportál

  • mapové aplikace
  • mapové služby
  • datové sady
  • objednávka dat

Geoportál památkové péče

ÚSKP a Památkový katalog

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Josef Hájek

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 152, 602 226 851
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 11801
Absolvent filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění a historie (1992–1998). Po absolvování náhradní civilní služby v Chebském muzeu v Chebu působil tamtéž jako kurátor sbírek Obrazy, sochy (1998–2001; správa a vedení sbírek, dokumentace ohrožených památek, akvizice, odborné posudky, podklady pro restaurování, samostatná výstavní činnost). Od roku 2002 pracuje v pražském územním odborném pracovišti NPÚ, zpočátku krátce jako referent v odboru Památkové péče (2002–2003), poté v referátu evidence movitých památek (2003–2008) a od té doby vedoucí odboru (2008–dosud). Po dobu svého působení v oboru nasbíral různorodou škálu zkušeností, od výstavní a restaurátorské-akviziční činnosti (výstava Barokní umění v Chebu, 2001), evidenční a soupisové činnosti (dokončení rejstříkové řady ÚSKP movitých KP pro Prahu od roku 1989, příprava podkladů pro pam. zónu Zbraslav, soupis pamětních desek v Praze), publikační vlastní (samostatné publikace a statě, od r. 2009 odb. redaktor Staleté Prahy), vedoucí řešitel několika vědecko-výzkumných projektů, příležitostná přednášková činnost. Specializuje se na oblast movitých památek a kulturu 18. století.