Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu

Projekt je rozdělen do tří samostatných výzkumných záměrů, které se však prolínají a doplňují. První část se zaměří na zpracování projekčních a stavitelských aktivit Josepha Hardtmutha. Z architektonického hlediska budou zpracovány plány a účty, uložené v archivech, a zdokumentovány dochované, příp. i dnes již nedochované stavby a jejich urbanistické začlenění do okolní krajiny různého typu (krajina Lednicko-valtického areálu a Pomoraví, Moravského krasu a Vídeňské pánve). Souběžně bude zmapována spolupráce se zahradními architekty (Josef Liefka, Ignatz Holle, Bernard Petri). Dále bude proveden sběr fotografického materiálů z různých časových období. Druhá část se zaměří na působení Josepha Hardtmutha jako tvůrce krajinné kompozice. Bude provedena analýza zámeckého parku v Lednici a porovnány přístupy obnovy v podobných objektech v Německu (Schwetzingen, Wörlitz), v Maďarsku (Dég, Doba) a v Anglii (Stowe, Kew a Stourhead). Třetí poslední část se pak zaměří nejenom na Josepha Hardtmutha coby podnikatele a zakladatele úspěšné obchodní firmy, ale rovněž i na jeho potomky a historii firmy. Zde bude navázáno na dosavadní výzkum mapující 19. století, který bude doplněn o nové poznatky. Nebude opomenuto i konkurenční soupeření s jihoněmeckými firmami. Dále budou zpracovány nejvýznamnější změny jak v osobním životě rodiny, tak ty, které zasáhly do vývoje a podnikatelských aktivit firmy v 20. století.

Projekt je rozvržen do pěti let, přičemž k výstupům bude patřit památkový postup, výstava s kritickým katalogem v českém a anglickém jazyce, specializovaná mapa s obsahem, 6 odborných knih, několik článků publikovaných v odborných časopisech, tři workshopy a audiovizuální dílo.

Řešitel za NPÚ: Mgr. Lenka Šabatová

Na řešení se dále za NPÚ podíleli: Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., PhDr. Martin Pácal

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

17

Recenzovaný odborný článek

Kolonáda Reistna, Rendez-vous a lovecké zámečky Pohansko a Lány. Vznik a význam Hardtmuthových staveb v Lednicko-valtickém areálu (2019)

Workshop:

Joseph Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (2019)

Workshop:

Úpravy jeskyní a okolí v Moravském krasu v době Josepha Hardtmutha – terénní workshop (2020)

Recenzovaný odborný článek

Podnikání v průmyslu výroby tužek - zahraniční konkurence firmy Hardtmuth - firma Faber-Castell (2020)

Recenzovaný odborný článek

Hardtmuthův Trajánův sloup, Kornhäuselův letohrádek na Schüttlu a Engelova dostavba Rybničního zámečku a výstavba saletů poplužních dvorů: Historie zaniklých a nerealizovaných staveb knížete z Liechtensteina (2020)

Recenzovaný odborný článek

Hadersfeld s hradem Greifenstein a Liechtenstein-Sparbach. Historie dolnorakouských parků za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina (2020)

Workshop:

Joseph Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (2021)

Audiovizuální tvorba:

Zámecký park v Lednici v době působení Josepha Hardtmutha (2021)

Recenzovaný odborný článek

The Making of Business Nobility. The Social Rise of Austrian Businessmen after 1848 (2021)