Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách

Projekt konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Národní knihovny ČR (NK ČR) navazuje na zkušenosti s výzkumem knižních proveniencí v NM i ostatních členů konsorcia. Cílem projektu je virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách, prezentace dějin čtenářství a knižní kultury obecně formou čtyř výstav a současně podpora péče o historické fondy v menších muzeích, galeriích a dalších paměťových institucích prostřednictvím Certifikované metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu a experimentálním provozem online formuláře.

Virtuální rekonstrukce a příprava výstav je podmíněna mapováním provenienčně bohemikálních knižních celků na našem území (především v zámeckých knihovnách – NPÚ, NM a v Rezervních fondech NK ČR a ve fondu Bibliotheca nationalis – NK ČR) a v relevantních zahraničních knihovnách (Paříž, Vratislav, Zhořelec, Budyšín, Řezno, Záhřeb – NM). Zpracování provenienčních celků v menších knihovnách podpoří experimentální provoz online formuláře pro zjednodušenou evidenci vlastníků knih a provenienčních záznamů s podporou uživatelů v rámci workshopu ve druhém roce projektu. Projekt počítá rovněž s inovací stávající online databáze vlastníků knih PROVENIO, která bude vedle báze národních jmenných autorit AUT představovat základní prostředek pro zpřístupnění výsledků virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčních celků v podobě záznamů vlastníků knih vizualizovaných na virtuální mapě proveniencí a v podobě ilustrativních záznamů konkrétních knih s provenienčními poznámkami. Vedlejšími výsledky projektu budou dvě monografie, jedenáct recenzovaných článků a pět příspěvků ve sbornících z konference.

Řešitel za NPÚ: PhDr. Pavel Hájek

Na řešení se dále za NPÚ podíleli: PhDr. Pavla Holíková, Mgr. Eva Macková, Mgr. Tomáš Štumbauer

Výsledky projektu v RIV:

Počet výsledků projektu v RIV celkem

32

Stať ve sborníku: 

Bibliotheca Nationalis v Národní knihovně ČR (2020)

Kapitola v odborné knize:

Po stopách předchozích majitelů starých tisků – František Michálek Bartoš. Mikrosonda do fondu Bibliotheca nationalis uloženého v Národní knihovně České republiky (2020)

Recenzovaný odborný článek

Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová studie vzniku virtuální výstavy (2020)

Audiovizuální tvorba:

Akce K : Zkáza klášterních knihoven (2020)

Recenzovaný odborný článek

Jezuitské fondy Národní knihovny ČR ve světle provenienčního průzkumu (2021)

Recenzovaný odborný článek

Správní mechanismy přesunu knižních fondů v letech 1918–1954: odrazový můstek k výzkumu knižní provenience (2021)

Workshop:

Provenience knižních jednotek a knižních celků v knihovnách muzeí a galerií (2019)

Recenzovaný odborný článek

Zámecká knihovna Chudobín (2019)

Recenzovaný odborný článek

Zámecká knihovna v Lázních Bělohradu (2019)

Výstava: 

Výstava "Vzdělaný čtenář" (2020)

Odborná kniha

"Vzdělaný čtenář" : Katalog výstavy (2020)

Kapitola v odborné knize:

Markýz de Cábrega v Praze aneb s knihou v ruce! (2020)

Kapitola v odborné knize:

"Kroniku Hispánie jsem koupil v Janově". Knižní akvizice Jana Španovského z Lisova, účastníka výpravy české šlechty do Itálie v letech 1551-1552 (2020)

Recenzovaný odborný článek

Mezi Prahou a Paříží. Neznámé a málo známé "hrdinky" česko-francouzského kulturního světa první poloviny 20. století (2020)

Recenzovaný odborný článek

Praha třicátých let 20. století očima šestnáctileté Francouzky (2021)

Stať ve sborníku: 

Knižní odkaz "Pařížana se srdcem v Napajedlích" a knihy jiných osobností s moravskými kořeny v pařížských knihovnách (2021)

Recenzovaný odborný článek

Provenienční průzkum zámecké knihovny Jílové (2021)

Ostatní výsledky:

Ossolineum - literární poklad polského národa a jeho česká stopa (2021)

Recenzovaný odborný článek

Knihovny na zámku Konopiště (2021)

Stať ve sborníku: 

Knihovny svobodných pánů Kleinů z Wisenbergu (2021)

Odborná kniha

Zámecké knihovny jihozápadní Moravy (2021)

Výstava: 

Slezské zámecké knihovny (2021)

Výstava: 

V nejhlubší úctě (2021)

Odborná kniha

V nejhlubší úctě. Katalog výstavy (2021)

Odborná kniha

Slezské zámecké knihovny. Katalog výstavy (2021)

Výstava: 

Vzdělaný čtenář (2020)

Odborná kniha

"Vzdělaný čtenář". Katalog výstavy (2020)

Stať ve sborníku: 

Knižní provenience moravských hradů a zámků (2020)

Odborná kniha

V nejhlubší úctě. Katalog výstavy (2021)

Výstava: 

V nejhlubší úctě (2021)

Odborná kniha

Slezské zámecké knihovny. Katalog výstavy (2021)

Výstava: 

Slezské zámecké knihovny (2021)