Integrovaný operační program 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

 

Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě je součástí prioritní osy 1 Modernizace veřejné správy podporované z IOP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo vnitra ČR v něm zaujímá pozici odborného garanta. Spadá do dlouhodobé státní strategie služeb elektronické státní správy, tzv. eGovernment. K podporovaným aktivitám patří vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu. Podporuje vytváření dalších elektronických seznamů veřejné správy podle společenské potřeby v návaznosti na funkcionalitu základních databází, dále komunikaci základních a dalších registrů veřejné zprávy navzájem a s dalšími relevantními informačními systémy veřejné správy apod.


Cílem je vytvoření nového elektronického systému evidence památkového fondu v ČR v návaznosti na základní registry veřejné správy a elektronizace...

Smyslem projektu je zachovat ohrožené dokumentační a sbírkové fondy NPÚ jako součást kulturního dědictví pro další generace.