Digitalizace fondů Národního památkového ústavu

Smyslem projektu je zachovat ohrožené dokumentační a sbírkové fondy NPÚ jako součást kulturního dědictví pro další generace.

  • operační program: Integrovaný operační program
  • prioritní osa: 6.1a Modernizace veřejné správy – cíl Konvergence
  • oblast podpory: 6.1.1.a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
  • doba trvání projektu: 1. 7. 2014 – 30. 11. 2015

V první části projektu byla cílem digitalizace dokumentačního a fotografického fondu NPÚ, tj. fotosbírky, mobiliárních fondů a také základní dokumentace památkové péče související s agendou vedení ÚSKP. Digitalizace fondů NPÚ je zásadní pro jejich obecnou přístupnost, omezení manipulace s historickým materiálem a jeho uchování do budoucnosti.

Ve druhé části projektu bylo vytvořeno specializované digitalizační centrum, v němž je možné na špičkových strojích bezkontaktně skenovat části historických fondů NPÚ (grafiky, obrazy, textilie apod.) se zaměřením na mimořádně ohrožené dokumentační fondy – historické fotografie a skleněné negativy.

Digitalizace fondů NPÚ (PDF, 1MB)