Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, 2007

Podrobné informace

Rok vydání:

2007

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

184

ISBN:

978-80-903934-0-0

catalog Tištěná verze

50 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 2,25 MB

Stáhnout
Obsah:
 • Jiří Křížek Editorial, s. 3-4
 • Petr Janák Protějškové alegorické obrazy Vzestup a sestup věků muže a ženy na Státním zámku Hrubý Rohozec, s. 6-15
 • Jaromír Novotný Adolf Donath a Lesser Ury - sbírka obrazů v depozitáři Státního zámku Hrubý Rohozec, s. 16-24.
 • Petra Šternová Osudy hřbitova na Ruprechtické ulici v Liberci, s. 25-31
 • Hana Luštická Oprava omítek starokatolického kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, s. 32-35
 • Ivan Peřina Stavební podoba hradu Zbiroh, s. 36-47
 • Jiří Vochomůrka 111 let frýdlantské radnice a její slavný architekt, s. 48-52
 • Ivo Habán K dokumentaci a stavu movitých kulturních památek na území Libereckého kraje, s. 53-59
 • Miloš Krčmář Ústřední seznam kulturních památek je dynamický systém, s. 60-63
 • Jiří Křížek Requiem za Tesco. Komentář k neprohlášeni Obchodního domu Ještěd/Tesco v Liberci za kulturní památku, s. 64-67
 • Miloš Kadlec Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku Sychrov) 1835-1850, s. 68-84
 • Jaroslav Zeman Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884-1945), s. 85-89
 • Lenka Pivrncová František Clam-Gallas (1854-1930) ­ poslední pán na Frýdlantě, s. 90-94
 • Martin Nechvíle Archeologické akce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci za rok 2007, s. 95-110
 • Petr Brestovanský Dílenské sídliště z mladší doby kamenné, kultury vypíchané keramiky, v Příšovicích (předběžná zpráva k 30. září 2007), s. 111-118
 • Petr Hartman, Jan Prostředník Záchranné archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Turnově v roce 2006, s. 119-131
 • Petr Hartman, Jan Prostředník Archeologický výzkum hradu Hrubá Skála v roce 2006, s. 132-142
 • Petr Hartman, Jan Prostředník Záchranný archeologický výzkum na hradu Valdštejn v roce 2007, s. 143-148
 • Vladimír Peša Archeologické nálezy z Českolipska v letech 1998-2000 ve sbírce Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě, s. 149-178
 • Milan Svoboda Recenze knihy Jiřího Bocka Františkov 1657-2007, s. 180-181