Fontes Nissae, Prameny Nisy 1/2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

120

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně v tištěné a v elektronické verzi.
Vydavatelem periodika je Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na jeho podobě se spolupodílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Toto číslo recenzovaného periodika změřeného na oblast historie, památek a umění obsahuje šest odborných textů, přinášejících tradičně především výsledky aktuálních výzkumů zacílených na dávnou i novodobou historii regionu.

Úvodní text Milana Svobody je věnován rozboru pozoruhodné sgrafitové výzdoby hradu a zámku Frýdlant, zasazenému do kontextu pohnutých událostí náboženských válek druhé poloviny 16. století. Jiným a doposud v rámci regionu minimálně reflektovaným tématem je historie sborů Církve československé husitské v Libereckém kraji, kterou zpracovala ve své obsáhlé studii Petra Šternová na základě dlouhodobého výzkumu zaměřeného na jednotlivé stavby. Období tzv. normalizace přibližuje studie Roberta Filipa, věnovaná dějinám správy, a studie Jaroslava Pažouta, která na příběhu pedagoga Jiřího Veselého ukazuje reálné kontury těch let, doplněné autentickou edicí. Zpět do časů renesančních kavalírů Vás zavede materiál Pavla Jakubce, věnovaný zvonům na Hrubém Rohozci a Sychrově. Výtvarné umění je tentokrát zastoupeno 19. stoletím. Soubor kreseb vídeňského malíře Carla Pischingera na Hrubém Rohozci zpracoval Petr Janák. V závěru čísla naleznete jako obvykle recenze aktuální kulturně-historické produkce týkající se regionu.

Obsah:

Editorial

Studie a Materiálie

 • Milan Svoboda:  Sgrafita na hradě a zámku Frýdlant. Několik poznámek k jejich interpretaci | Studie
 • Petr Janák:  Kresby žánrových výjevů a zvířat rakouského malíře Carla Pischingera z mobiliárního fondu Hrubého Rohozce | Materiálie
 • Pavel Jakubec:  Navzdory věkům. Unikátní soubor kampanologických památek na zámcích Hrubý Rohozec a Sychrov | Materiálie
 • Petra Šternová:  Církev československá husitská a její sbory v Libereckém kraji | Studie
 • Robert Filip:  ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960–1990. Část II. (1969–1980) | Studie
 • Jaroslav Pažout:  Za psaní dopisů na dva roky do vězení. Případ Jiřího Veselého odsouzeného v období tzv. normalizace za rozesílání kritických písemností | Materiálie

Zprávy

 • Marius Winzeler:  Johanna von Herzogenberg und ihre Bedeutung als Bohemica-Autorin

Recenze

 • Jaroslav Zeman:  Dieter Klein – Robert Hölzl. 100 Gablonzer Schönheiten = Jabloneckých krás: Architektur in Nordböhmen: Stuckdetails von Gablonzer Fassaden = Architektura v severních Čechách = Detaily fasád jabloneckých domů.
 • Hana Chocholoušková:  Jakub Šrek. Žulové lomy Liberecka a Jablonecka
 • Petr Freiwillig:  Miloš Hořejší – Jiří Křížek a kol. Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945
 • Anna Habánová:  Milan Hrabal. Hanka Krawcec, výtvarné dílo
 • Marius Winzeler:  Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega