Přednáškové odpoledne u příležitosti Evropských dnů archeologie

V rámci Evropských dnů archeologie připravil odbor archeologie generálního ředitelství Národního památkového ústavu ve spolupráci s ARCHAIA Brno, z.ú.; ARCHAIA Praha, z.ú.; NPÚ, ÚOP v Praze, Olomouci a Ostravě přednáškové odpoledne na téma Specifika výzkumu historických měst s ohledem na management památkového fondu archeologické povahy.

Akce pro odborníky i širokou veřejnost proběhne 20. června 2024 od 14.00 do cca 17.30 v sídle generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Liliové ulici č. 5 v Praze na Starém Městě.

V průběhu odpoledne zazní pět přednášek fundovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi s městskou archeologií, archeologů a památkářů.


Program přednáškového odpoledne:

 • 14.00–14.10 – PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Praze): Zahájení přednáškového odpoledne
   
 • 14.10–14.40 – Mgr. Marek Peška, Ph.D. – Mgr. Antonín Zůbek, Ph.D. a kol. (ARCHAIA Brno, z.ú.): Záchranné archeologické výzkumy měst a městeček na Jižní Moravě a Vysočině. Otázka stavu výzkumu, strategie, metodiky a zpracování
   
 • 14.40–15.10 – Mgr. Tomasz Cymbalak – Mgr. Veronika Staňková – Mgr. Jan Havrda – PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Praze): Současný stav a perspektivy archeologického poznání Prahy
   
 • 15.10–15. 40 – Mgr. Vojtěch Kašpar (ARCHAIA Praha. z.ú,): Ochrana–záchrana–likvidace aneb čtvrtstoletí intenzifikace stavebního ruchu v pražské aglomeraci a možnosti i výzvy archeologické „památkové“ péče na vybraných příkladech
   
 • 15.40–16.00 diskuse/přestávka.
   
 • 16.00–16.30 – Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Olomouci): Ochrana archeologického terénu na příkladu výzkumu Dolního náměstí v Olomouci a začlenění výsledků do Archeologického atlasu Olomouce
   
 • 16.30–17.00 – PhDr. Michal Zezula, Ph.D. (NPÚ, ÚOP v Ostravě): Moravská Ostrava – archeologie malého města v prostředí regionální metropole (specifika, dosažené výsledky, výzvy)
   
 • 17.00–17.30 diskuse, zakončení přednáškového odpoledne

  Přednáškové odpoledne moderuje Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (NPÚ, GnŘ) a bude přenášeno prostřednictvím platformy zoom:

Připojit se přes zoom