Přednáškové odpoledne u příležitosti Evropských dnů archeologie

V rámci Evropských dnů archeologie připravil odbor archeologie generálního ředitelství Národního památkového ústavu ve spolupráci s ARCHAIA Brno, z.ú.; ARCHAIA Praha, z.ú.; NPÚ, ÚOP v Praze, Olomouci a Ostravě přednáškové odpoledne na téma Specifika výzkumu historických měst s ohledem na management památkového fondu archeologické povahy. Akce pro odborníky i širokou veřejnost proběhne 20. června 2024 od 14.00 do cca 17.30 v sídle generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Liliové ulici č. 5 v Praze na Starém Městě. V průběhu odpoledne zazní pět přednášek fundovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi s městskou archeologií, archeologů a památkářů.

Výzkum historických měst je velice specifickou disciplínou památkové péče a archeologie. Od 50. let 20. století prošla tato disciplína mnoha peripetiemi, i když dlouho zůstávala spíše na okraji zájmu badatelů i veřejnosti. V 70. letech, v době rozmachu rozsáhlých stavebních záměrů v jádrech historických měst, získávali čeští archeologové první zkušenosti (např. při asanaci starého Mostu). Po změně společenských poměrů v roce 1989 naše města zaznamenala velký tlak na obnovu jak budov, tak veřejného prostoru. Zastavovány byly proluky. Ke slovu přišla záchranná archeologie a otázky systematického studia vývoje městských jader z pohledu archeologie ustoupily poněkud do pozadí. Nicméně, definování tématu „archeologie ve městě“ i zachycení stavu výzkumu se věnovala po roce 2002 především konference FUMA (Forum urbes medii aevi) na kterou na dekádu navázal i sborník zvaný FUMA.

Dnes, v roce 2024 považujeme za vhodné se k problematice archeologického výzkumu historických měst vrátit. Národní památkový ústav, jako odborná organizace státní památkové péče vstupuje do řady procesů, které mohou ovlivnit kvalitu péče o historická jádra měst. Je institucí, která se historickými městy zabývá v celé jejich šíři, nejen z pohledu archeologie. Je tedy logické, že spolu s pražským a brněnským zapsaným ústavem ARCHAIA, se rozhodl touto formou téma připomenout.   

Touto akcí se Národní památkový ústav hlásí k Evropským dnům archeologie, které již téměř patnáct let zvou malé i velké zájemce do zákulisí archeologických výzkumů, ale zvyšují také povědomí o archeologickém kulturním dědictví a jeho ochraně. Evropské dny archeologie jsou projektem, koordinovaným francouzským INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), popularizujícím archeologii a zvyšující povědomí o archeologickém kulturním dědictví a o jeho ochraně v evropském prostoru.

Program přednáškového odpoledne

Související akce

Přednáškové odpoledne u příležitosti Evropských dnů archeologie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

Generální ředitelství NPÚ

20. 6. 2024

14.00 – 17.30